Igor Furdík sa v Maďarsku zaujímal o výučbu slovenčiny v školách

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), absolvoval v dňoch od 9. do 11. októbra pracovnú návštevu Maďarska. Jej kľúčovým zámerom bolo oboznámenie sa so stavom, kvalitou, aktuálnymi potrebami a perspektívami výučby slovenského jazyka v školách v mestách a obciach  Maďarska s početnejšou slovenskou národnostnou menšinou. Súčasťou programu predsedu ÚSŽZ boli aj stretnutia s predstaviteľmi krajanských spolkov, ako aj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, zastrešujúcich aktivity slovenskej národnostnej menšiny s cieľom udržania národného povedomia Slovákov v Maďarsku, ich identity a vzťahu k slovenskosti vo všetkých jej prejavoch.

I. Furdík v spoločnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Maďarsku Petra Weissa, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Jána Fuzika a predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženky Egyedovej Baránekovej zavítal v utorok 9. októbra do Hornomatranskej základnej a materskej školy Ladislava Zakupského v Alkári. Predseda ÚSŽZ sa o aktuálny stav výučby slovenčiny a o možných dopadoch prebiehajúcej reformy maďarského verejného školstva na školy vyučujúce slovenčinu ako predmet, zaujímal aj v Základnej škole Hermíny Verešovej vo Veňarci, pričom v ten istý deň navštívil aj Základnú školu, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, kde sa v otvorenej diskusii stretol s členmi pedagogického zboru a žiakmi školy.

V stredu 10. októbra I. Furdík, P. Weiss a J. Fuzik sa v základnej škole obce Mlynky zúčastnili plodnej diskusie s pilíšskymi slovenskými pedagógmi a predstaviteľmi obecnej a miestnej slovenskej samosprávy (na snímkach Imricha Fuhla). Ich cesta spod Pilíša viedla na Dolnú zem. V Slovenskej základnej škole, materskej škole a žiackom domove v Sarvaši sa stretli tiež s pedagógmi tejto vari najúspešnejšej školy Slovákov v Maďarsku. Následne navštívili Katolícku základnú školu sv. Dominika vo Veľkom Bánhedeši. V stredu vo večerných hodinách v Békešskej Čabe sa Igor Furdík stretol s predstaviteľmi Čabianskej organizácie Slovákov a slovenskej samosprávy mesta.

Vo štvrtok 11. októbra predseda ÚSŽZ navštívil počas tretieho a záverečného dňa svojej pracovnej návštevy Maďarska Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školu a internát v Békešskej Čabe, ako aj Generálny konzulát SR. I. Furdík zavítal aj do Slovenskej základnej a materskej školy v Slovenskom Komlóši, svoju pracovnú návštevu ukončil v podvečerných hodinách v obci Dunaeďház.