Igor Furdík slávnostne i pracovne medzi Slovákmi v Čerpotoku

Už v poradí IX. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Mládežnícky Čerpotok 2013 poctil svojou návštevou Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od piatku 14. júna 2013 je Igor Furdík na pracovnej ceste v prostredí slovenskej národnostnej menšiny, ktorá v Rumunsku žije aj v roztrúsených obciach romantického, zároveň ale aj mozoľnatého rázovitého kraja v pohorí Bihor. A práve Čerpotok, ktorý počas vlaňajších folklórnych slávností oslávil okrúhle 150. výročie od príchodu prvých Slovákov na územie porastené cerovými lesmi, pomedzi ktoré kedysi pretekal malý zurčiaci potôčik (odtiaľ aj názov obce Čerpotok, Čer-potok…), patrí v oblasti, ktorá sa postupne kľukatí do vrchov, medzi centrá slovenského spolkového života.

Na spoločnom stretnutí za rokovacím stolom v ústredí Bihorskej organizácie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) nezastupiteľnú rolu vzdelávania najmladšej generácie v slovenskom jazyku, zvýrazňovanie účinku spolkového života najmä v segmente kultúrnych aktivít, vrátane rozvíjania tradičného folklóru (FS Cerovina v Čerpotoku si práve v tomto roku pripomína desaťročné jubileum svojej činnosti), akcentovali v diskusii ako fundamentálny aspekt potvrdzovania slovenskosti viacerí rečníci: tak Adrián Miroslav Merka, predseda DZSČR a zároveň poslanec pre národnostné menšiny v rumunskom parlamente, Jeho Excelencia Ján Gábor, veľvyslanec Slovenskej republiky v Bukurešti, Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, ako aj zástupcovia obce Čerpotok a zástupcovia spoločensko-kultúrneho života Slovákov v Bihorskej oblasti Rumunska.

Stretnutiam s predstaviteľmi DZSČR predchádzali folklórne vystúpenia, ktoré boli rámcované už typickým festivalovým sprievodom vo vidieckom kolorite, keď v ňom nechýbali ani vyzdobené vozy s konským záprahom, pre túto obec v hornatom kraji javom viac ako prirodzeným. Na čerpotovkej scéne sa v žičlivom letnom počasí postupne predviedli slovenské folklórne súbory z Rumunska, Srbska, Poľska a Slovenska, pričom za svoje nápadité choreografické tance a presvedčivé výkony zožali od početného publika zaslúžené ovácie.

Po víkende v Čerpotoku pokračovala pracovná cesta Igora Furdíka v ďalších obciach Bihoru, v závere svojej návštevy medzi Slovákmi v Rumunsku zavítal do mesta Oradea.

FOTO: IGOR KOVÁČ