Igor Furdík so záverečnou rečou na Stálej konferencii 2012

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, sa zúčastnil na druhom rokovacom dni Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, ktorá sa v dňoch 30. – 31. októbra konala v Bratislave pod záštitou Ivana Gašparoviča, prezidenta SR. Igor Furdík vystúpil v programe druhého dňa so záverečnou rečou.

V jednotlivých vystúpeniach účastníkov a hostí Stálej konferencie 2012 vrátane predstaviteľov politického, vzdelávacieho, kultúrneho, duchovného a spoločenského života Slovenska, ako aj v následnej názorovo rozmanitej diskusii, Stála konferencia 2012 zhodnotila politiku Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a aktivity krajanských komunít v období od predchádzajúcej Stálej konferencie 2010 vo viac ako 50 štátoch sveta, v ktorých naši krajania žijú.

Účastníci Stálej konferencie 2012 zároveň prezentovali myšlienky a nastolili podnety pre ďalšie upevňovanie národného povedomia a rozvíjanie kultúrnych a duchovných hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí. Tie sa premietli v programových a koncepčných Záveroch Stálej konferencie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, ktorú jej delegáti drvivou súhlasnou väčšinou schválili.

(Podrobnejšie informácie v sekcii AKTUALITY)