Igor Furdík v letnom tábore slovenských detí v Liptovskom Jáne

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zavítal v dňoch 12.-13. augusta 2015 do letného prázdninového tábora pre slovenské deti žijúce v zahraničí v Liptovskom Jáne. Dvojtýždňový pobyt 45 detí našich krajanov z Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, V. Británie, Írska a USA, ktoré od 1. do 14. augusta prichýlilo príjemné prostredie hotela Ďumbier, je súčasťou Letného tábora Krajanské leto pre deti našich krajanov.

Krajanské leto pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii ÚSŽZ v treťom a záverečnom turnuse organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Celkom sa na letných prázdninových tematických pobytoch detí krajanov v troch turnusoch (prvý a druhý turnus organizovala Akadémia vzdelávania Martin, pričom deti zakaždým strávili po dva týždne v penzióne Čierna pani v Martine) zúčastnilo 142 detí a 14 sprevádzajúcich pedagógov z celkom 12 krajín Európy a USA.

Hlavným motívom organizovať spoločné letné tábory pre deti krajanov z rôznych krajín a prostredí (okrem detí z krajín, v ktorých Slováci tvoria národnostné menšiny, sa po prvý raz v programe Krajanské leto pre deti našich krajanov zúčastnili aj deti zo štátov západnej Európy a USA) bolo pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvoriť možnosti na vzájomné spoznávanie sa najmladšej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí priamo v domovine ich predkov či vlasti ich rodičov a najbližších príbuzných s cieľom ich jazykového, emotívneho i ľudského zbližovania sa na prirodzenom fundamente národnej a  jazykovej spolupatričnosti previazanej ich vzťahom k slovenskosti a Slovensku.