III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

V dňoch 27.-29. júna 2012 sa na Slovensku zídu Slováci zo Srbska, z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Česka, ako aj z USA, Kanady, Nemecka, Talianska, Francúzska či Švédska. Motívom, cieľom i duchovným a kultúrnym zmyslom ich stretávky sa stáva III. Konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. Uskutoční sa vo Veľkom Krtíši –  meste v Novohrade s bohatými národno-kultúrnymi tradíciami, odkiaľ sa v minulosti najviac Slovákov vysťahovalo na Dolnú zem.

Konferenciu na tému Pohľad do budúcnosti – Vieme, ako a komu odovzdáme štafetu? pod biblickým mottom „Neopustím vás ako siroty, prídem k vám“ (Ján 14, 18 ) organizuje Prípravný výbor Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku − Slovenský seniorát v Nadlaku, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku s podporou  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s mestom Veľký Krtíš a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku vo Veľkom Krtíši.

Na konferencii, ktorej cieľom je  založenie Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, sa podľa informácií GBÚ ECAV na Slovensku zúčastnia biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi zo Srbska, Juraj  Bálint, senior Slovenského seniorátu Evanjelickej luteránskej cirkvi v  Rumunsku, superintendent Marián Čop z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) v ČR, pastor Dušan Tóth z Kanady a mnohí ďalší. S prednáškami vystúpia i generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a ďalší. Konferenciu pozdraví minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Ján Juran, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a ďalší hostia.

Už v stredu 27. júna sa Konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí začne službami Božími v Ev. kostole vo Veľkom Krtíši. Kázať na nich bude biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

Vo štvrtok 28. júna sa v rámci konferencie sa v spolupráci s Mestským osvetovým strediskom uskutoční výstava z tvorby Lucie Kubicovej (Taliansko) a Viery D´Agostini (Francúzsko). Vernisáž sa bude konať v Dome  kultúry vo Veľkom Krtíši v čase od 18.00 do 18.30 h.

Rovnako vo štvrtok 28. júna od 18.30 do 20.00 h  sa v  Dome kultúry vo Veľkom Krtíši uskutoční spoločenský večer, ktorý je pripravený nielen pre účastníkov konferencie, ale aj obyvateľov mesta. V programe vystúpi detský súbor Krtíšanček, folklórna skupina z Dolnej Strehovej a spevokol Nádej z evanjelického cirkevného zboru vo Veľkom Krtíš. Hostia zo zahraničia sa budú prezentovať nezvyčajným multijazykovým poeticko-hudobným pásmo pod názvom K výšinám, ktoré je zostavené z básní slovenských autorov. Recitovať budú Naďa Hammarberg (Švédsko), Zuzana Pengue (Taliansko), Lucia Torchio (Taliansko), Iveta Galbavá (ČR), Janka Haluková (ČR) a Dušan Tóth (Kanada), zaspieva Zuzana Pengue (Taliansko). Pásmo pripravil Dušan Tóth, ev. farár, režisér Slovenského divadla v Toronte.

V piatok 29.  júna sa účastníci konferencie presunú na III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci. V rámci nich sa v piatok popoludní uskutočnia vernisáže  niekoľkých výstav. Od 13.00 h bude Iveta Malachovská na Námestí republiky moderovať program Novohradského seniorátu a večer po službách Božích sa budú so svojím programom prezentovať hostia zo zahraničia.

V sobotu 30. júna je pripravený bohatý duchovno-kultúrny program nielen pre dospelých, ale i pre deti a mládež. Začne sa slávnostnými službami Božími o 9.30 h na Námestí republiky, ktoré bude v priamom prenose vysielať RTVS – Slovenská televízia a vyvrcholí o 20.30 h uvedením nevšedného predstaveniarockového oratória Cyril a Metod. Vystúpi v ňom aj populárna Sisa Sklovská a spevácky zbor Technik. Hudbu zložil Ľubomír Horňák, autorom textu je Daniel Hevier. 

V nedeľu 1. júla sa slávnosti presunú do cirkevných zborov Novohradského seniorátu, kde budú kázať hostia zo zahraničia a s programom vystúpia zahraniční Slováci.