Ilocké leto 2013 – festival tradičnej kultúry Slovákov v Chorvátsku

Termín poslednej augustovej nedele je nezameniteľný, pretože práve ten patrí jednej z najnavštevovanejších kultúrnych udalostí slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Miestny odbor  Matice slovenskej v Iloku a Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra v Iloku sú kľúčovými organizátormi v poradí už 34. Ilockého leta, ktoré vyvrcholí veľkým galaprogramom s účasťou slovenských folklórnych súborov z Chorvátska, Srbska i Slovenska v nedeľu 25. augusta 2013 o 18.00 h v Slovenskom dome v Iloku.

Na divákov z roka na rok hojnejšie navštevovaného Ilockého leta aj tentoraz čakajú okrem hudby, spevu a tanca v príťažlivej choreografii a pestrosti krojov prezentujúcich sa folkloristov, viaceré sprievodné podujatia. Ich prostredníctvom vynikne čaro remeselnej zručnosti, pôvab a jemnocit koloritu výšivky a čipky, majstrovstvo myšlienky prenesenej štetcom na plátno a mnohé iné aktivity, významne obohacujúce pretrvanie a zušľachtenie kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov v Chorvátsku. Prirodzene, aj na tohtoročnom Ilockom lete nebude v atmosfére pohody a slovenských zblížení núdza ani o gurmánske dobroty.

Všetkých, ktorým je vzácna slovenské kultúra, zvyky i spoločenstvo preniknuté slovenskosťou, pozýva na Ilocké leto 2013 v mene jej organizátorov Vlatko Mudroh, predseda Miestnej organizácie Matice slovenskej Ilok.

Na 34. Ilockom lete sa okrem iných oficiálnych hostí zúčastní aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Okamihmi vo fotogalérii vám približujeme folkloristické sekvencie z Ilockého leta 2012.