Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy

Informácia o stave výchovy a vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v krajinách východnej Európy

http://www.uszz.sk/sk/informacia-o-stave-vychovy-a-vzdelavania-slovenskej-narodnostnej-mensiny-v-krajinach-vychodnej-europy

Podklady