Informácia o účinnosti pobytového zákona

Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 75/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

O pripravovaných zmenách súvisiacich s uvedenou novelou informoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na svojej webovej stránke www.uszz.gov.sk dňa 11. apríla 2013 v článku s názvom „Zmeny pobytového zákona“.

V tejto súvislosti informujeme záujemcov, že zmeny v zákone platia tak, ako boli uverejnené v článku „Zmeny pobytového zákona.“