Informácia pre žiadateľov o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny si dovoľuje žiadateľom o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí oznámiť, že v pondelok 20. marca 2017 úrad pre technické príčiny nebude prijímať žiadosti o vydanie osvedčenia.

Zároveň Odbor osvedčení a právny ÚSŽZ krajanom oznamuje, že v predmetný deň sú stránkové hodiny sprístupnené iba pre prevzatie vydaných osvedčení.

ÚSŽZ ďakuje za porozumenie.