Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach

OZNAM

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí („úrad“) s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s výskytom koronavírusu  a z dôvodu prijatých preventívnych opatrení  na zamedzenie šírenia prípadnej nákazy odporúča zvážiť návštevu úradu. V rámci stránkových hodín bude Odbor osvedčení vybavovať len urgentné žiadosti:

  • preberanie žiadostí o obnovenie platnosti osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí série „D“ (deti),
  • preberanie žiadostí z dôvodu zmeny mena, priezviska, adresy…,
  • preberanie vydaných osvedčení.

Žiadosti o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí a o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí odporúčame do odvolania podávať na zastupiteľských úradoch, alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.
Uvedený stav bude trvať do odvolania.
Za pochopenie ďakujeme.

 

Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí

Táto forma informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí sa vzťahuje len pre žiadateľov, ktorí v žiadosti uviedli, že si vydané osvedčenie prevezmú osobne na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15.

Informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľov, ktorí v žiadosti o vydanie osvedčenia uviedli, že si žiadajú doručiť vydané osvedčenie prostredníctvom ZÚ SR/GK SR podá príslušný ZÚ SR/GK SR v zahraničí.

 

Archív vydaných osvedčení r. 2020 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2019 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2018 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení r. 2017 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

Archív vydaných osvedčení do r. 2016 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je TU:

 

Vydané „osvedčenie“ – číslo žiadosti:

 

12. týždeň

19364/20 (132/2020)
19365/20 (133/2020)
19366/20 (134/2020)
19514/20 (174/2020)
19515/20 (175/2020)

 

11. týždeň

19304/20
19377/20
19388/20 (042287/2020-UAVV-2)
19588/20 (215/2020)
19623/20 (064886/2020-KOCS-33)
19625/20 (064886/2020-KOCS-35)
19668/20 (237/2020)
19669/20 (238/2020)
19671/20 (240/2020)

 

10. týždeň

19629/20 (064886/2020-KOCS-40)
19643/20 (069122/2020-KOCS-3)
19644/20 (069122/2020-KOCS-4)
19652/20 (069122/2020-KOCS-12)
19653/20 (069122/2020-KOCS-13)
19654/20 (069122/2020-KOCS-14)
19655/20 (069122/2020-KOCS-15)
19656/20 (069122/2020-KOCS-16)
19703/21 (072302/2020-KOCS-3)

 

7. týždeň

19619/20 (064886/2020-KOCS-27)
19620/20 (064886/2020-KOCS-28)
19637/20 (064886/2020-KOCS-48)
19639/20 (064886/2020-KOCS-50)
19674/20 
19691/20
19733/21 (031479/2021-KOCS-17)

 

6. týždeň

19658/20 (062923/2020-KOCS-36)
19659/20 (062923/2020-KOCS-37)
19660/20
19661/20

 

5. týždeň

19389/20 (149/2020)
19390/20 (150/2020)
19391/20 (151/2020)
19397/20 (165/2020)
19398/20 (166/2020)
19492/20 (062923/2020-KOCS-30)
19501/20
19503/20 (168/2020)
19522/20 (064886/2020-KOCS-1)
19549/20 (194/2020)
19551/20 (183/2020)
19552/20 (184/2020)
19555/20 (187/2020)
19562/20 (200/2020)
19563/20 (201/2020)
19564/20 (202/2020)
19571/20 (125329/2020-KORU-065422)
19577/20 (226/2020
19585/20 (214/2020)

 

4. týždeň

19614/20 (064886/2020-KOCS-21)
19615/20 (064886/2020-KOCS-22)
19616/20 (064886/2020-KOCS-23)
19617/20 (064886/2020-KOCS-24)
19621/20 (064886/2020-KOCS-29)
19622/20 (064886/2020-KOCS-32)
19624/20 (064886/2020-KOCS-34)
19630/20 (064886/2020-KOCS-39)
19631/20 (064886/2020-KOCS-41)
19635/20 (064886/2020-KOCS-46)
19636/20 (064886/2020-KOCS-47)
19638/20 (064886/2020-KOCS-49)
19640/20 (064886/2020-KOCS-51)
19648/20 (069222/2020-KOCS-8)
19649/20 (069222/2020-KOCS-9)

 

3. týždeň

19532/20 (064886/2020-KOCS-12)
19534/20 (064886/2020-KOCS-16)
19599/20 (229/2020)
19600/20 (230/2020)
19601/20 (231/2020)
19603/20 (233/2020)
19605/20 (235/2020)
19612/20
19613/20

 

2. týždeň

19386/20 (164/2020)
19417/20
19511/20 (171/2020)
19538/20 (064886/2020-KOCS-18)
19586/20
19595/20
19641/20 (069122/2020-KOCS-1)
19642/20 (069122/2020-KOCS-2)

 

1. týždeň

19572/20 (120332/2020-KORU-064330)
19576/20 (225/2020)
19578/20 (227/2020)
19579/20 (209/2020)
19580/20 (210/2020)
19581/20 (211/2020)
19582/20 (212/2020)
19587/20
19590/20 (217/2020)
19591/20 (219/2020)
19592/20 (220/2020)
19593/20 (221/2020)
19596/20