Informácie pre držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo preukazu zahraničného Slováka