Inšpiratívna OZVENA na XX. Dňoch slovenskej kultúry v Malopoľsku

V máji sa začal cyklus podujatí venovaných slovenskej kultúre v Poľsku, ktorý je v poradí už dvadsiatym ročníkom Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, organizovaným Spolkom Slovákov v Poľsku. V rámci nich sa na začiatku mája uskutočnila v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) v Krakove vernisáž výstavy slovenských umelcov – rodiny Rešovských z Prešova s názvom OZVENA.

Názov je aj v širšom kontexte peknou paralelou s celým cyklom podujatí, ktoré sa v rámci Dní kultúry uskutočnia a dúfajme, že sa budú odrážať ozvenou nielen v našom krajanskom prostredí, ale aj v záujme širokej verejnosti.   Svet umenia je prekvapivý a niekedy veľmi záhadný. V duši každého umelca tkvie jeho spôsob na vyjadrenie pocitov, zážitkov a inšpirácií. Presne to potvrdzujú diela prezentované na výstave s názvom OZVENA, ktorú sprístupnili v piatok 10. mája 2013 v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove. Vystavené diela patria trojici autorov –  Margite a Jaroslavovi Rešovským a ich synovi Jánovi. Je to prvá spoločná výstava týchto umelcov, ktorých práce naplnili priestor galérie i duše zúčastnených milovníkov umenia.

V úvodnom príhovore generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris srdečne privítal hostí, vrátane výtvarníčky M. Rešovskej, rezbára J. Rešovského, generálneho konzula SR v Krakove M. Lisánskeho, kurátorku výstavy Drahoslava Skopárovú a ďalších. Ako sme si vypočuli v príhovore kurátorky výstavy, Margita Rešovská bola inšpiráciou pre svojho už nebohého manžela Jaroslava, ktorý zase v nej vzbudil odvahu tvoriť expresívnejšie diela. Ich syn Ján je rezbárom a umenie mu poskytuje priestor na sebavyjadrenie. Na ňom je obdivuhodné to, že napriek sluchovému postihnutiu našiel vo svojom živote záľubu, ktorá ho pohltila až sa mu stala najprirodzenejším prostriedkom na vyjadrenie svojho vnútra.

Na to, aby sa prezentované diela odrazili ozvenou v našej duši, musíme si nájsť správny čas, navštíviť Galériu a pozrieť si prezentované diela. Každý záujemca má takúto možnosť až do 10. júla 2013. Srdečne pozývame!

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ,
šéfredaktorka časopisu ŽIVOT, Krakov

Foto: autorka