Inštrukcia pre žiadateľov 2013

 

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí už eviduje takmer 600 elektronických žiadostí o dotáciu v roku 2013. Absolútna väčšina žiadateľov úspešne zvládla nový elektronicky systém zasielania žiadostí, ale niektorí z Vás predsa len majú určité problémy. Preto by sme Vás radi informovali, ako treba postupovať – krok za krokom. Vo vlastnom záujme si prosím prečítajte túto inštrukciu:

  1. Na webovej stránke ÚSŽZ (http://www.uszz.sk/sk/ ) vyplňte požadované údaje do žiadosti na stránke http://uszz1.sk/grants/sk/nova-ziadost. ŽIADOSŤ SA MUSÍ VYPLNIŤ ONLINE. Skontrolujte, či sú údaje vyplnené správne. Stlačte ODOSLAŤ ŽIADOSŤ.

  1. Ak ste sa v žiadosti pomýlili, NEPOSIELAJTE ŽIADOSŤ ZNOVU. USŽZ do Vašej žiadosti nemôže vstupovať, nemôžeme vykonať opravu za Vás, a preto Vám pošleme link, cez ktorý sa dostanete ku svojej žiadosti a opravíte údaje priamo v systéme. Do emailovej schránky dostanete od nás email s prílohou vo formáte PDF (otvorte a skontrolujte) a s modrým linkom (prečítajte si, čo je v ňom napísané). KLIKNUTÍM na link potvrdíte SPRÁVNOSŤ údajov. (Pokiaľ Vám email neprišiel, skontrolujte si nevyžiadanú-neprijatú poštu/spam). Až Vašim potvrdením správnosti údajov bude Vaša žiadosť prijatá do systému a spracovaná.

  1. Následne dostanete automaticky zaslaný email od nášho systému – nie od konkrétneho pracovníka – POTVRDENIE O PRIJATÍ Vašej elektronickej žiadosti. Toto potvrdenie si starostlivo uchovajte. Žiadosti bude pridelené číslo a oblasť štátnej podpory, do ktorej bola zaradená. Zároveň tam bude uvedené meno pracovníka ÚSŽZ, ktorý Vašu žiadosť spracoval. V prípade potreby s ním komunikujte – prostredníctvom elektronického systému.

  1. Potom dostanete ďalší email s pokynom, aby ste zaslali konkrétne prílohy k Vašej žiadosti. Všetky prílohy nájdete v Metodickom pokyne. Pozorne si prečítajte, ktoré prílohy treba poslať a stiahnite si ich do svojho počítača a vyplňte.

  1. Keď už máte všetky prílohy vypracované, vráťte sa do svojej emailovej schránky. Nájdite príslušný email, otvorte ho a KLIKNITE na modrý link: je na ňom napísané UPRAVOVAŤ AKTUÁLNU VERZIU ÚDAJOV V ŽIADOSTI, NAHRÁVAŤ PRÍLOHY…. Po kliknutí na tento odkaz – podľa pokynov v prílohe tohto manuálu – môžete vykonávať vyššie uvedené aktivity, t.j. upravovať žiadosť, vkladať údaje a pod. Cez tento modrý link VLOŽTE PRÍLOHY.

  1. Žiadosť spolu so všetkými prílohami vytlačte, podpíšte a POŠLITE POŠTOU na adresu úradu.

  1. Ak požadované prílohy nevložíte do systému do 10 dní od dátumu potvrdenia o prijatí žiadosti, systém Vás automaticky vyzve, aby ste tak urobili, inak bude Vaša žiadosť vyradená. Tento email systém ODOSIELA AUTOMATICKY a súčasne Vám stanoví lehotu ďalších 20 dní na zaslanie príloh.

  1. V prípade, že ani v druhom stanovenom termíne nevložíte všetky prílohy do systému a zároveň ich nezašlete aj poštou, bude Vaša žiadosť AUTOMATICKY VYRADENÁ. Na tejto skutočnosti ÚSŽZ nemôže nič zmeniť; na dotáciu nie je právny nárok.

 

Príloha k inštrukcii 2013