ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier, pôsobí už v 17 štátoch západnej Európy a zámoria

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier (International Slovak Educational Institution and Association) je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v októbri 2014 v Bratislave.

ZÁKLADNÝM CIEĽOM združenia je podpora a rozvoj vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči a budovanie spolupráce medzi jednotlivými vzdelávacími centrami. Tieto ambície zabezpečuje ISEIA prostredníctvom koordinácie spolupráce členských centier, ktoré spadajú do oblasti neformálneho vzdelávania detí, rovnako tak výmenou skúseností v oblasti vzdelávania detí, pre ktoré je slovenčina druhým jazykom, ako aj realizáciou spoločných projektov.

V súčasnosti pracujú Slovenské vzdelávacie centrá v západnej Európe a zámorí celkom v 17 štátoch, pričom sa ich činnosť prispôsobuje aktuálnej situácii a podmienkam podliehajúcim špecifikám opatrení v režime COVID-19 v tej-ktorej krajine.

 

VIAC O AKTIVITÁCH ISEIA:

www.iseia.eu/zoznam-centier

 

Uverejnené: 28.10.2020