Ivan Bagľaš víťazom súbehu na LOGO KRAJANSKÉHO DVORA v Detve

Už iba 70 dní nás delí od slávnostného otvorenia 3. ročníka Krajanského dvora, ktorý sa koná v dňoch 8.-10. júla 2016 v rámci 51. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor sa hneď pri premiérovom uvedení v roku 2014 potešil značnej pozornosti návštevníkov slávností pod Poľanou. A vlani, keď si Detva pripomenula veľké jubileum – 50 rokov pocty tradičnému slovenskému folklóru, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prezentáciu zvykoslovia, gurmánskych všechutí, rozmanitosti remesiel a čara kumštu a kultúry krajanov zo štátov slovenskej Dolnej zeme pod svojimi organizátorskými krídlami úrovňou,  príťažlivosťou a aj návštevnosťou Krajanského dvora nastavil do ešte vyššej kvality. Aj to bol dostatočný dôvod na to, aby divácky dosah programu a návštevnícku odozvu krajanmi ponúkaných pôžitkov pre oko, dušu i žalúdok účastníkov Krajanského dvora samotný ÚSŽZ dotiahol aj v rámci jeho vizuálnej propagácie a prezentačného imidžu. Dňom 27. apríla 2016 sa zrodilo LOGO KRAJANSKÉHO DVORA a s ním aj nadväzujúce aktivity propagátorského marketingu a public relations významnej aktivity ÚSŽZ pre krajanov v rámci podujatí na Slovensku.

V stredu na pôde ÚSŽZ päťčlenný organizačný výbor Krajanského dvora vyhodnotil úroveň grafických návrhov a prác, ktoré sme zaregistrovali do 31. marca 2016, teda do uzávierky súbehu. Z predlôh, ktoré spĺňali kritériá súbehu a zohľadňovali žiadané parametre, bol za víťazný vyhlásený návrh loga Krajanského dvora, autorom ktorého je IVAN BAGĽAŠ. Ako sme vo výzve na účasť v súbehu pre vytvorenie loga Krajanského dvora oznámili, autor víťazného návrhu podľa podmienok nastavených vyhlasovateľom súbehu – ÚSŽZ, získa finančnú odmenu vo výške 500,- eur.

 

Tvorcovi víťazného loga Krajanského dvora IVANOVI  BAGĽAŠOVI, krajanovi zo Srbska a rodákovi z vojvodinského Aradáča, úprimne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu s ním už v rámci organizačných príprav ako aj mediálnej propagácie a prezentácie Krajanského dvora 2016!

 

Na titulnej fotografii a vo fotogalérii:

Víťazné logo Krajanského dvora, podujatia ÚSŽZ v rámci Podpolianskych folklórnych slávností v Detve. Autorom loga je Ivan Bagľaš.