Ivan Korčok, šéf slovenskej diplomacie, sa v Krakove stretol s predstaviteľmi našich krajanov v Poľsku

Pri príležitosti začiatku poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) navštívil v utorok 7. júla 2020 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok Poľsko. Ministri zahraničných vecí krajín V4 v rámci spoločných rokovaní vo Wadowiciach diskutovali spoločné programové priority poľského predsedníctva vo V4 a aktuálne zahraničnopolitické otázky. 

Počas jednodňovej návštevy Poľska sa Ivan Korčok oboznámil aj so životom, aktivitami a výzvami Slovákov v krajine nášho severného suseda. V Krakove sa šéf slovenskej diplomacie stretol aj s generálnym tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomírom Molitorisom. ,,Našim krajanom som tlmočil osobitný záujem vlády na zveľaďovaní života našich krajanov v Poľsku tak, ako je to uvedené aj v Programovom vyhlásení vlády,“ vyhlásil minister Ivan Korčok.

Šéf slovenskej diplomacie ocenil dlhodobú a vytrvalú prácu predstaviteľov Spolku Slovákov v Poľsku, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovávaní tradícií, kultúrnej a jazykovej identity slovenského etnika žijúceho na hornej Orave a severnom Spiši.

Do sídla Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok zavítal v sprievode veľvyslanca SR v Poľsku Andreja Drobu, generálneho konzula SR v Krakove Tomáša Kašaja, konzula SR v Krakove Slavomíra Nagya a ďalších členov delegácie. Naši krajania slovami generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa poďakovali šéfovi slovenskej diplomacie za príjemnú návštevu a konštruktívny rozhovor.

 

ZDROJ: mzv.sk, FB Spolku Slovákov v Poľsku

FOTO: MILICA MAJERIKOVÁ MOLITORIS