Ján A. Holý má 90 rokov

V týchto dňoch sa dožil vzácneho životného jubilea- 90 rokov, novinár, organizátor slovenského národného kultúrneho a politického života amerických Slovákov Ján A. Holý.

Na Slovensku pracoval ako redaktor vysokoškolského časopisu Borba a v rokoch 1945- 47 ako redaktor Spravodajskej agentúry Slovenska. Po uväznení od októbra 1947 do januára 1948 sa napokon v tom istom roku dostáva do emigrácie. Už v nemeckom utečeneckom tábore v Ludwigsburgu sa satl redkatorom časopisu Slobodné Slovensko. Novinárskej práci, redigovaniu novín a časopisov sa venoval aj po príchode do Ameriky v roku 1949. V rokoch 1950- 54 pracoval ako výpomocný redaktor novín Katolícky Sokol, v rokoch 1952- 54 v redakcii Dobrého pastiera. Potom inicioval založenie politickej revue Rozhľady (1956- 59), ktoré aj redigoval. Stovky článkov publikoval aj v ďalších americko- slovenských novinách, kalendároch a zborníkoch. Redakčne sa podieľal na monografickej publikácii (ako spoluredaktor) o amerických Slovákoch The Slovaks in America (1977) a je spoluautorom knižky Slovenská Amerika- Slovak America, ktorá vyšla na Slovensku (1999).

Vyše 50 rokov sa Ján Holý venuje aj organizačnej, národno- kultúrnej a politickej práci. Bol spoluzakladateľom Slovenského sociálneho výboru, ktorý mal na starosti získať finančnú podporu pre utečencov.

Ďalej bol činný v Slovenskom demokratickom bloku a Slovenskom študijnom stredisku, pracoval v predsedníctve americkej pobočky Slovenskej národnej rady v zahraničí a viedol miestny organizačný výbor v New Yorku pri zakladaní Svetového kongresu Slovákov. V rokoch 1975 až 2002 bol generálnym tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike. Slovenská republika si uctila prácu tajomníka Slovenskej ligy a vydavateľa novín Slovák v Amerike udelením niekoľkých vysokých vyznamenaní.

Na Slovensku ho poznajú stovky kultúrnych pracovníkov a rovnako aj mnohé osobnosti nášjo verejného a politického života. Novinárska práca, ktorú v zahraničí vykonáva už 58 rokov si právom vyslúžila zaradenie k nestorom slovenskej exilovej žurnalistiky.