Jan Rychlík, historik a univerzitný profesor, hosťom Slovenskej mozaiky

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc.,  historika a univerzitného profesora, ktorý predstaví knihu   Korešpondencia  T. G. Masaryk – slovenskí verejní činitelia 1918-1937. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 24. a 25. októbra 2020, v čase od 7.00 do 8.00 h.  

„Hosťom Slovenskej mozaiky bude prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.,  historik a univerzitný profesor, ktorý predstaví knihu   Korešpondencia  T. G. Masaryk – slovenskí verejní činitelia 1918 – 1937. Kniha časovo nadväzuje na analytické a edičné spracovanie témy vývoja vzťahu T. G. Masaryka so Slovákmi (slovenskými verejnými činiteľmi) a v tomto zväzku prezentuje obdobie od roku 1918 do roku 1937. V edičnej časti je zaradených 279 dokumentov, predovšetkým listov a telegramov, ale aj memoránd a žiadostí, s ktorými sa rôzne slovenské verejné korporácie, spolky či jednotlivci obracali na prezidenta republiky. Súbor dokumentov je doplnený edičným úvodom, zoznamom korešpondencie, menným registrom, cudzojazyčným resumé a krátkou obrazovou prílohou. Publikácia tak prostredníctvom vybranej korešpondencie dokumentuje vzťah T. G. Masaryka k Slovensku a slovenským verejným činiteľom v rokoch prvej Československej republiky.  Rozhovorom s prof. Rychlíkom o tejto novej publikácii si pripomenieme  aj blížiace sa 102.  výročie vzniku Československa,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s profesorom Janom Rychlíkom autorka relácie Viera Kučerová.

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: 

http://www.bonafideos.cz/content/kore%C5%A1pondencia-t-g-masaryk-%E2%80%93-slovensk%C3%AD-verejn%C3%AD-%C4%8Dinitelia-1918-%E2%80%93-1937

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Projekt Slovenská mozaika v Rádiu ZET je finančne podporený v rámci dotačného systému ÚSŽZ.

Uverejnené: 21. 10. 2020