Ján Sirácky, ikonická osobnosť dolnozemských Slovákov, v pripomienke 90. výročia narodenia

Rok 2015 sa nesie v znamení okrúhlych výročí významných Slovákov, uchopivších viacrozmernosť slovenskosti v posolstvách dejinných príbehov nášho národa, po stáročia prekračujúceho podstatu, význam, dosah a perspektívy svojho bytia a žitia – a to aj v teritoriálnej dimenzii. Jedným z nich je nespochybniteľne aj pán JÁN SIRÁCKY, petrovský dolnozemský rodák, naplno rozvinuvší svoju redaktorskú a publicistickú, historicko-spisovateľskú, najmä však výnimočnú vedecko-výskumnú a bádateľskú prácu na prospech ukotvenia Slovákov žijúcich v rôznych sveta kútov, predovšetkým ale na jeho srdcovo-emotívnom teritóriu slovenskej Dolnej zeme, v našom spoločnom vedomí. Česť a večná sláva mu za tieto jeho činy, ktoré v nás zostávajú a ktoré nás posilňujú. V tomto roku – 29. mája, si pripomíname 90 rokov od narodenia Jána Siráckeho.

Pripomeňme si na tomto mieste život a dielo človeka, ktorý zanechal po sebe mimoriadne významnú stopu slovenskosti v nespočetnosti svojich vedeckých, bádateľských, prekladateľských a knižno-publicistických prác. Okrem stručného príbehu života a diela Jána Siráckeho v druhej časti reflexie prinášame odkaz na esej – spomienky Zoltána Bárkányiho Valkána, slovenského spisovateľa, publicistu a spolkového aktivistu slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, na jeho stretnutia s Jánom Siráckym a súvislosti, ktoré ho pri debatách s ikonickou osobnosťou Slovákov z Dolnej zeme sprevádzali či sa nimi nechal inšpirovať. Túto esej publikuje na portáli Slovák v Maďarsku www.oslovma.hu .

 

ČÍTAJTE NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1185/jan-siracky-ikonicka-osobnost-dolnozemskych-slovakov-v-pripomienke-90-vyrocia-narodenia-historika