Ján Valach, slovenský skladateľ, dirigent a pedagóg z Belgicka, medzi osobnosťami vyznamenanými prezidentom SR

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky udelil v utorok 13. januára 2015 prezident SR Andrej Kiska najvyššie štátne vyznamenania. V priestoroch Bratislavského hradu vyznamenal 10 osobností z oblasti umenia, vedy, histórie, sociológie. Na slávnosti boli aj ďalší najvyšší ústavní činitelia – predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a premiér SR Robert Fico. Na tradičnom akte ocenenia výnimočných osobností Slovenska bol prítomný aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V desiatke vyznamenaných osobností bol aj Slovák žijúci v Belgicku Ján Valach, skladateľ, koncertný organista a dirigent, ktorému Andrej Kiska udelil Medailu prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj kultúry a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

„Každý z vás ocenených nám pripomínate svojím dielom predovšetkým silu a moc slobodného ducha, tvorivosti, vynaliezavosti, občianskej zodpovednosti, vytrvalosti, oddanosti svojej veci, pracovitosti, ale aj toho, čo býva niekedy najťažšie – byť náročný sám na seba," uviedol vo svojom príhovore Andrej Kiska.  Prezident pripomenul, že niektorí z ocenených pracovali v nepriaznivých a neslobodných podmienkach, no napriek tomu nerezignovali a nezišli zo svojej cesty, pre ktorú sa rozhodli.

Podľa jeho slov práve v týchto dňoch, keď sme znova videli, aký je svet nebezpečný a akým šokujúcim ohrozeniam čelí, máme povinnosť si pripomínať, že schopnosti a sila európskej civilizácie dnes stoja na slobode a tvorivosti. „A že akokoľvek sa cítime ohrození a zneistení, napriek tomu žijeme v najlepšej časti sveta a v najlepších časoch, kde slobodu a slobodného ducha musíme chrániť, oceňovať a podporovať," dodala hlava štátu.

Najvyšší stupeň Radu Ľudovíta Štúra za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie získal in memoriam historik a publicista Milan Zemko. Vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy udelil A. Kiska za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti sociologičke Helene Wolekovej. Vyznamenanie dostal taktiež psychiater a pedagóg Jozef Kafka, a to za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, vysokého školstva a sociálnej oblasti zdravotníctva. Dizajnér, sochár a konštruktér Štefan Klein si vyznamenanie prevzal za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského dizajnu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Prezident udelil Rad Ľudovíta Štúra III. triedy aj budúcemu predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva.

Pribinov kríž I. a II. triedy získali osobnosti umeleckého a kultúrneho života. Za mimoriadny celoživotný prínos pre slovenskú kultúru udelil prezident Pribinov kríž I. triedy baletnej umelkyni Auguste Herényiovej–Starostovej. Pribinov kríž II. triedy si prevzali filmový kritik a historik Pavel Branko, hudobník a skladateľ Marián Varga a prozaik a prekladateľ Pavol Vilikovský.

Medailu prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj kultúry a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí dostal skladateľ, koncertný organista a dirigent Ján Valach.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.

 

Ján Valach

skladateľ, koncertný organista, dirigent a pedagóg

Narodil sa 22. septembra 1925 v Hnúšti ako syn lekára. Počas štúdia medicíny v Bratislave študoval súčasne aj hru na organe a dirigovanie. Čisto hudbe sa neskôr venoval na Akadémii múzických umení v Prahe. Od roku 1952 bol zbormajstrom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, súčasne v rokoch 1954-1962 korepetítorom, neskôr asistentom dirigenta v Opere Slovenského národného divadla (SND). Bol šéfom a dirigentom opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) v Banskej Bystrici (1962-1964).

Dirigoval Kráľovskú operu v belgických Antverpách, kde sa v roku 1968 zaslúžil o uvedenie Krútňavy vo svojom hudobnom naštudovaní. Od roku 1971 žije v Belgicku, kde založil a dirigoval Antverpský komorný zbor, bol dirigentom v Kráľovskej flámskej opere, v opere v Gente, umeleckým šéfom a dirigentom Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti vocali v Antverpách a profesorom na bruselskej Akadémii v Meise. Popri koncertnej a dirigentskej činnosti skomponoval aj rad vlastných skladieb.

Aj keď žije v Belgicku, zaujíma sa o hudobný život a hudobné školstvo na Slovensku. Skoro po dvadsiatich rokoch exilu prvýkrát koncertoval v roku 1990 v Prahe, v roku 1992 ho pozvali na Bratislavské hudobné slávnosti v Bratislave a v roku 2006 absolvoval organové turné po Slovensku. Koncom februára 2007 v Bratislave vo Veľkom evanjelickom kostole dirigoval Bachove Matúšove pašie. Naposledy vystupoval na Slovensku 7. marca 2008 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu (SRo) v Bratislave.

Ján Valach je aj v súčasnosti plne umelecky aktívny, pravidelne prichádza na Slovensku, kde sponzoruje prvé ceny celoslovenskej súťaže žiakov základných umeleckých škôl. Sám skomponoval vyše 120 skladieb a napísal veľké množstvo článkov propagujúcich slovenskú hudbu.

 

Na titulnej fotografii:

Zo slávnostnej atmosféry aktu vyznamenania osobností v priestoroch Bratislavského hradu.

 

Vo fotogalérii:

Prezident SR Andrej Kiska.

Ján Valach, skladateľ, koncertný organista, dirigent a pedagóg, Slovák žijúci v Belgicku, ktorému A. Kiska udelil Medailu prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj kultúry a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

 

ZDROJ: TASR, pl

FOTO: TASR, ARCHÍV