Ján Varšo medzi krajanmi vo Francúzsku počas Konzulárnych dní v Lyone

Ľudí najlepšie a najprirodzenejšie, okrem vzájomne ústretovej komunikácie, spájajú pozitívne tradície, ich národný kolorit i jedinečnosť. V európskych štátoch s pestrosťou komunít s rôznymi kultúrami, jazykmi či zvykoslovím zdedených v génoch po predkoch, je k spoločenskému tmelu a pocitu súdržnosti v spoločnej domovine – a multikultúrne Francúzsko je v tomto typickým príkladom – nevyhnutná bezprostrednosť, s akou sa jednotlivé komunity vnímajú, akceptujú a zajedno aj tolerujú. Obzvlášť sa fenomén "bratstva, rovnosti a slobody", bez pátosu pre Francúzov tak príznačný, prejavuje a v podvedomí kultúrnych a jazykových komunít a menšín zhodnocuje počas kultúrno-spoločenských podujatí. V Lyone sa k nim radia Konzulárne slávnosti, na ktorých sa v dňoch 13.-14. septembra 2019 zúčastní počas pracovnej návštevy medzi Slovákmi vo Francúzsku aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konzulárne slávnosti, počas ktorých sa na množstve väčších či menších podujatí a prezentácií predstavia počas rozšíreného víkendového diania vo Francúzsku žijúce komunity z 50 štátov Európy, Ameriky, Afriky a Ázie,  majú vo svojom kultúrno-umeleckom kontexte význam aj pre v Lyone a okolí žijúcu krajanskú komunitu Slovákov, pričom v 18. ročníku podujatia dajú naši krajania o sebe aj patrične vedieť.

Už v piatok o 15.30 h slávnostne otvoria slovenský stánok, teda polhodinu pred oficiálnym otvorením Konzulárnych slávností v Lyone. V prvý deň svojej pracovnej návštevy sa Ján Varšo stretne vo večerných hodinách aj s našimi krajanmi. V sobotu 14. septembra predseda ÚSŽZ okrem pracovno-spoločenských aktivít absolvuje aj popoludňajšiu návštevu hudobno-pantomimického predstavenia slovenského míma Juraja Benčíka. Súčasťou programu je aj stretnutie Jána Varša s honorárnym konzulom Konzulárneho úradu SR v Grenoble Menyhértom Kocsisom.