Ján Varšo na III. duchovnej akadémii Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v piatok 13. novembra 2015 zúčastnil v Bratislave na rokovaní III. duchovnej akadémie Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 

Rokovacou témou akadémie EDR SZSZ, ktorá sa niesla v duchu Roku Ľudovíta Štúra, Roku zasvätenia – 2015, ako aj 1130. výročia smrti sv. Metoda, bola Ekuména slovenského národa, súčasť kresťanskej Európy a sveta.

Na duchovnej akadémii, ktorej účastníkov Ján Varšo oslovil v pozdravnom príhovore, sa zúčastnili poprední predstavitelia cirkví z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí.