Ján Varšo na pracovnej návšteve krajanov na Cypre

Oboznámeniu sa s podmienkami formovania a rozvoja krajanskej komunity Slovákov na Cypre, jej aktuálnym stavom, činnosťou kľúčového krajanského spolku – Zväzu priateľstva Cyprus – Slovensko – v roku 20. výročia jeho vzniku, ako aj problematikou zachovania slovenského jazyka a utužovania národného povedomia aj skrze kultúrnu identitu v živote najmladšej generácie Slovákov pôsobiacich na ostrovnom štáte v nových ekonomicko-spoločenských podmienkach migrácie občanov Európske únie, je venovaný program pracovnej cesty Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kľúčovým podujatím počas päťdňovej návštevy Jána Varša (od 25. do 29. novembra) v Nikózii a Limassole sú oslavy 20. výročia založenia Zväzu priateľstva Cyprus – Slovensko (zväz má okolo 150 členov, najmä absolventov slovenských vysokých škôl, ale aj Slovákov trvalo žijúcich na Cypre, pričom združuje aj ďalších priateľov Slovenska). V programe predsedu ÚSŽZ sú aj ďalšie neformálne stretnutia s krajanmi, rokovania s predstaviteľmi Cyperskej republiky, zástupcami samospráv, ako aj návšteva novozaloženej slovenskej školy FLAMINGOS v Nikózii, kde sa J. Varšo v prítomnosti riaditeľky školy Mariety Horský Goudovej oboznámi s aktivitami tohto vzdelávacieho zariadenia.

Krajanskú komunitu na Cypre bude predseda ÚSŽZ tiež informovať o novej Koncepcii  štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020, ako aj o prioritách ÚSŽZ v zmysle záverov októbrovej „Stálej konferencie  Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016“.