Ján Varšo na pracovnej návšteve krajanských komunít v štátoch západnej Európy

Oboznámeniu sa s krajanskými komunitami, stretnutiam a rokovaniam s poprednými predstaviteľmi spolkov, spoločensko-záujmových organizácií, vzdelávacích, kultúrnych a duchovných inštitúcií a osobnosťami Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy je venovaná zahraničná pracovná cesta Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas desiatich programovo obsažných dní sa J. Varšo postupne od pondelka 7. marca 2016 stretáva s krajanmi v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku.

V úvode pracovnej cesty sa v pondelok 7. marca podvečer stretol Ján Varšo s krajanmi v Mníchove na pôde Slovenskej katolíckej misie, diskutoval tu s predstaviteľmi tamojších krajanských spolkov. Na druhý deň – v utorok 8. marca – okrem rozhovorov s ďalšími zástupcami slovenskej komunity v Mníchove predseda ÚSŽZ poctil svojou návštevou jedného z najvýznamnejších slovenských aktivistov v krajinách západnej Európy Imricha Kružliaka, už 101-ročného publicistu, historika a spisovateľa, stále aktívneho letopisca pohnutých, ale aj progresívnych dejín slovenského zahraničia.

V stredu 9. marca už vo švajčiarskom Zürichu navštívi J. Varšo slovenskú školu, kde sa v rozhovoroch s jej vedením oboznámi so špecifikami výučby slovenského jazyka v prostredí slovenskej komunity, následne sa stretne s čelnými predstaviteľmi Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Vo večerných hodinách má v programe aj návštevu Slovenskej katolíckej misie, počas ktorej sa v kostole sv. Jána Boska stretne s krajanmi.

V ďalšej časti pracovnej návštevy v prostredí slovenských komunít západnej Európy sa Ján Varšo stretne v piatok 11. marca v Paríži na pôde Veľvyslanectva SR vo Francúzsku s krajanmi žijúcimi v hlavnom meste krajiny a jeho okolí. V sobotu 12. marca pokračuje program rozhovormi s čelnými predstaviteľmi krajanských organizácií vo Francúzsku, v popoludňajších hodinách zavíta J. Varšo medzi deti našich krajanov navštevujúce víkendovú slovenskú škôlku Petit Slavik pri Slovenskej katolíckej misii v Paríži. Podobne ako v Zürichu, aj v Paríži obohatí predseda ÚSŽZ slovenské vzdelávacie zariadenie užitočným darom – balíčkom kníh slovenských autorov, CD a DVD nosičmi so slovenskými piesňami a slovesnou tvorbou v rámci podpory výučby slovenčiny.

V nedeľu 13. marca pokračuje program J. Varša medzi Slovákmi v Belgicku, keď sa v predpoludňajších hodinách stretne v Bruseli v rámci účasti na sv. omši so slovenskou krajanskou komunitou, následne sa uskutoční neformálna debata so zástupcami krajanských organizácií v Bruseli, ako aj s predstaviteľmi združenia Lienky.

V pondelok 14. marca sa Ján Varšo stretne v rámci návštevy krajanov v Holandsku na pôde Veľvyslanectva SR v Haagu s predstaviteľmi krajanských organizácií a jednotlivcami pôsobiacimi v Holandskom kráľovstve. Na ďalší deň, v utorok 15. marca, cestou v Luxembursku má predseda ÚSŽZ v programe stretnutie so Slovákmi žijúcimi v Luxemburgu. V závere pracovnej cesty Ján Varšo zavíta medzi našich krajanov vo Frankfurte nad Mohanom, kde ho čaká program v Slovenskom kultúrnom klube, stretnutie na pôde Slovenskej katolíckej misie, ako aj rozhovory na krajanské témy s predsedom parlamentu spolkovej krajiny Hessensko vo Wiesbadene.

O priebehu, stretnutiach s krajanmi, ako aj významných rokovaniach Jána Varša s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácií, spolkov, kultúrno-spoločenských, ako aj vzdelávaco-duchovných inštitúcií Slovákov v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku, budeme informovať podrobnejšie na webovom sídle ÚSŽZ v súhrnnej správe z programu pracovnej cesty predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.