Ján Varšo na pracovnej návšteve Slovákov na Ukrajine

Oboznámenie sa so stavom slovenskej národnostnej menšiny v Zakarpatsku, aktivity Matice slovenskej v Zakarpatsku, činnosť spolkov, organizácií a inštitúcií Slovákov v krajine nášho východného suseda, nastavenie potrieb a kvality výučby slovenského jazyka v školách, ako aj záujmová mimoškolská činnosťou detí a žiakov, rovnako tak aj zrkadlenie vzťahov Slovákov na Ukrajine k ich domovskému štátu v prienikoch ich spoločensko-kultúrnych záujmov zachovania či zveľadenia hmotného i nehmotného dedičstva ich predkov v súčinnosti so štátnymi, spoločenskými a vzdelávacími inštitútmi Ukrajiny – to sú kľúčové témy z priehrštia pestrého päťdňového programu pracovnej návštevy Slovákov na Ukrajine, ktorú začal Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v pondelok 19. septembra 2016 rozhovormi s generálnou konzulkou SR v Užhorode Jankou Burianovou a honorárnym konzulom SR na Ukrajine Olegom Adamčukom.

V utorok 20. septembra sa Ján Varšo, ktorého počas pracovnej návštevy v Zakarpatsku sprevádza Andrea Groszová, riaditeľka Odboru osvedčení a právno-osobného odboru ÚSŽZ, stretne na pôde Generálneho konzulátu SR v Užhorode v prítomnosti J. Burianovej s predstaviteľmi kľúčových organizácií a spolkov Slovákov v Zakarpatsku. V rovnaký deň predseda ÚSŽZ navštívi aj 4. Všeobecno-vzdelávaciu školu s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Popoludní sa oboznámi s činnosťou Centra slovenskej kultúry v Užhorode, ktoré je zároveň aj sídlom Matice slovenskej na Zakarpatsku, kde Jána Varša prijme jej predseda Jozef Hajniš. Po návšteve Domu národnostných menšín ukončia predstavitelia ÚSŽZ svoj pracovný deň na stretnutí s aktívom krajanov k problematike agendy vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a prípravy Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá sa koncom októbra uskutoční v Bratislave.

V stredu 21. septembra navštívi Ján Varšo Gymnázium v Perečíne, kde sa stretne so žiakmi a pedagógmi, vzdelanostná úroveň žiakov a prehlbovanie ich vedomostí v slovenskom jazyku bude predmetom neformálnych rozhovorov v obci Turie Remety, kde predsedu ÚSŽZ prijme aj starosta obce. Ďalšie stretnutie s predstaviteľmi krajanov čaká Jána Varša vo Veľkom Bereznom, podvečer jeho program vyplní stretnutie s primátorom mesta Užohorod.

Prijatím u biskupa rímsko-katolíckej cirkvi Antala Majneka sa začne pracovný program predsedu ÚSŽZ vo štvrtok 22. septembra. Následne Ján Varšo zavíta do základnej školy v Serednom, oboznámi sa s úspechmi žiakov Strednej umeleckej školy v Serednom, v obci, v ktorej sa každoročne koná s veľkým ohlasom a uznaním slovenská spevácka súťaž Zlatý slávik. V Storožnici sa popoludní stretnú s Jánom Varšom v miestnom dome kultúry folkloristi a ďalší umelecky orientovaní Slováci zo Zakarpatska, ktorým záleží na zachovávaní kultúrneho dedičstva ich slovenských predkov v tejto časti Ukrajiny.

Päťdňová pracovná návšteva krajanov na Ukrajine vyvrcholí v piatok 23. septembra, keď  predseda ÚSŽZ Ján Varšo zavíta na Katedru slovakistiky Užhorodskej národnej univerzity, kde prerokuje s jej vedením možnosti súčinnosti ÚSŽZ v rámci tvorby projektov na podporu slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine.