Ján Varšo na slávnosti k 10. výročiu ÚKVS v Novom Sade

V slovenskom svete je viacero organizácií a inštitúcií, ktoré si zasluhujú vďaka svojmu fundamentálnemu charakteru zveľaďovaniu slovenskosti vo viacrozmernosti jej podstaty, obsahu a cieľov na prospech zvyšovania národného povedomia, zachovávania kultúrneho dedičstva a ukotvenia slovenského jazyka v komunitách Slovákov v zahraničí, náležitú pozornosť. Nespochybniteľne k nim patrí aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý bol slávnostne uvedený do svojej činnosti vo svojom sídle pred 10 rokmi – 18. januára 2009 v Novom Sade.

Desaťročnicu profesionálnej ustanovizne kultúry, ktorú založilo Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov, si Slováci v Srbsku a pozvaní hostia z domovskej krajiny, ako aj zo slovenského zahraničia, pripomínajú slávnostným programom. Uskutoční sa v piatok 18. januára 2019 o 13.00 h v sieni Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na Njegošovej ulici 16/II/7 v Novom Sade.

Na podujatí sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.