Ján Varšo poctil Daniela Compagnona Pamätnou medailou ÚSŽZ: v Paríži slávil FS Nádeje 65 rokov vkladu do slovenskej folkloristiky vo svete

Čochvíľa vrcholiaci rok 2017 bol a stále je bohatý na významné udalosti a jubileá našich krajanov vo svete. Aktuálne nimi žijú Slováci vo Francúzsku organizovaní v Spolku rodákov českých krajín, Slovenska a ich priateľov so sídlom v Paríži. V jeho čele je rodený Francúz Daniel Compagnon, ktorému pred desiatkami rokov učarilo Československo a najmä Slovensko natoľko, že s ním spojil celý svoj osobný, rodinný i záujmový život. Doma v Paríži sa u Compagnonovcov totiž rozpráva aj po slovensky, keďže Daniel, ktorý 10. októbra tohto roku oslávil v sviežosti tela i ducha sedemdesiatku, potvrdil svoju úprimnú slovenskosť aj manželským vzťahom s pani Monikou, rodáčkou zo Sabinova. A keď k tomu pridáme aj vášeň Compagnonovcov o slovenskú folkloristiku, povestnou višničkou na šľahačke jubilantov bolo aj ďalšie parádne výročie: 65 rokov záslužnej tvorivej činnosti Folklórneho súboru Nádeje, ktorého je Daniel nielen umeleckým vedúcim, ale doslova telom i dušou. A tak nebolo lepšieho dôvodu ako si oslavným dňom pripomenúť nesporný a záslužný kultúrno-spoločenský vklad slovenskej komunity v Paríži do mozaiky všestrannej krajanskej stopy v slovenskom svete.

Oslavy 65. výročia FS Nádeje sa uskutočnili vskutku v hodnotnom programovom formáte v sobotu 25. novembra 2017 v Paríži (program  uvádzame vo fotogalérii), pričom jubilanta okrem folkloristov zo Slovenska – FS Chemlon z Humenného a FS Mostár z Brezna, pozdravil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo svojom príhovore predseda ÚSŽZ ocenil vklad samotného spolku, najmä však FS Nádeje do rozvíjania slovensko-slovenského dialógu, priamych kontaktov s materskou krajinou na prospech životaschopnosti a aktivít slovenskej komunity v Paríži a v celom Francúzsku, ako aj v rámci zveľaďovania slovenského kultúrneho dedičstva a prezentácie našej tradičnej ľudovej kultúry v slovenskom zahraničí či na významných folklórnych prehliadkach a festivaloch na Slovensku.

Ján Varšo ocenil Daniela Compagnona Pamätnou medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri príležitosti jeho 70. narodenín v roku 65. výročia založenia FS Nádeje za zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí v oblasti uchovávania a popularizovania slovenskej ľudovej kultúry vo Francúzsku a vo svete.

Slovenská komunita vo Francúzsku prežila rôzne obdobia svojho vývoja, organizovanosti a aktivít počas celého uplynulého 20. storočia. Vlastne už od čias pred rozpadom Rakúsko-Uhorska, keď sa v krajine, v ktorej Slováci požívajú úctu aj vďaka nezabudnuteľnému osobnému čaru a nadčasovej "filozofii činu" v politike, vede i diplomacii Milana Rastislava Štefánika, sformovali z hospodárskych emigrantov počiatky krajanskej prináležitosti. Pravda, až po roku 1948 a politickej emigrácii vrcholiacej rokom 1968 a po ňom do roku 1990, sa do československej a následne slovenskej krajanskej komunity usadila koncepčná organizovanosť, motivácia jednoty, krajanská vzájomnosť. A ako to bolo v súvislosti s "parížskou komunitou Slovákov"?

Najlepšie je priblížiť si tento príbeh, ako aj zrod a činnosť Folklórneho súboru Nádeje, slovami a spomienkami Daniela Compagnona:

"Po ,,Československej kolónii,, štafetu prebrala od 11. decembra 1958 komunita s názvom Spolok rodákov z Československa. Ten zoskupil okolo 3000 rodín, ktoré zostávali naďalej pripútané k svojim koreňom a stále cítili potrebu ostať v kontakte s krajinou svojich predkov. Folklórny súbor Nádeje, ktorý vznikol v roku 1952 na podnet mladých z Československej kolónie po jednom pobyte v Československu, stále reprezentuje české a slovenské tradície vo Francúzsku. Jeho repertoár je bohatý na české, moravské a slovenské ľudové tance, spevy a hudbu. Prispieva na upevňovanie priateľstva medzi našimi tromi národmi zúčastňujúc sa na mnohých verejných podujatiach.

V roku 1990, po politickom prevrate v Československu, spolok mení svoj názov a stáva sa Spolkom rodákov Českých krajín a Slovenska aj ako odraz sociálnej skutočnosti. V roku 2005 spolok upravil svoj názov na Spolok rodákov Českých krajín a Slovenska a ich priateľov. Od júla 2007 je usadený na Montmartri pod bazilikou Sacré-Cœur (Sväté Srdce) v dobre známej parížskej štvrti. Príjemný priestor a dve klenuté pivnice mu umožňujú organizovať mnoho kultúrnych a zábavných činností, ako sú výstavy, premietania, tradičné jedlá, jazykové kurzy… Naše činnosti sú určené v našich stanovách, v článku č. 2: "Cieľom spolku je udržiavať priateľské vzťahy medzi jeho členmi, ponúknuť im v rámci svojich možností a prostriedkov výchovné, rekreačné, športové, turistické a iné činnosti, ktoré sú vo vzťahu s českým a slovenským kultúrnym dedičstvom, aby ho podporovali a šírili vo Francúzsku."

V súčasnosti spolok svojim členom ponúka množstvo aktivít. Na zachovávanie slovenskej a českej ľudovej kultúry sa konajú prezentácie a predaj remeselníckych výrobkov: z keramiky, šúpolia, dreva…, výstavy slovenskej a českej ľudovej kultúry, konferencie o Českej a Slovenskej republike, predaj folklórnych CD a DVD a vystúpenia folklórneho súboru Nádeje.

Folklórny súbor Nádeje bol založený v roku 1952. Je súčasťou Spolku rodákov Českých krajín a Slovenska a ich priateľov a reprezentuje český, moravský a slovenský folklór vo Francúzsku. Je amatérsky a má dvojaký cieľ: udržiavať tradície a ľudové zvyky pre rodákov Čiech a Slovenska žijúcich vo Francúzsku a podporovať českú, moravskú a slovenskú ľudovú kultúru vo Francúzsku.

Počas svojej dlhoročnej činnosti prijal do svojich radov okolo 300 členov, aktuálne ich je asi 20. Súbor sa predstavil vo Francúzsku a zahraničí stovkami vystúpení, približne ich absolvuje okolo tridsať každý rok. Zúčastnil sa folklórnych festivalov na Slovensku v Detve, Východnej, Heľpe, Terchovej, Myjave, Michalovciach, Klenovci, Humennom, Braväcove, na Slovácku v Hluku, na Morave v Starom Hrozenkove a v Rožnove Pod Radhoštĕm a taktiež v Českej republike na Spartakiáde a na Svetovej výstave v Prahe. Zo zahraničia môžeme spomenúť Anglicko, Belgicko, Švajčiarsko, Taliansko, Rumunsko a Grécko.

V repertoári FS Nádeje sú české, moravské a slovenské tance v tradičných ľudových krojoch, spevy dievčat, sprevádzané vlastnou hudobnou zložkou (husle, flauta a harmonika), predstavovanie ľudových hudobných nástrojov: fujara, píšťalka, koncovka, heligónka, ústna harmonika.

Okrem zachovávania ľudovej kultúry spolok sa venuje i cestovnému ruchu. Organizuje poznávacie zájazdy do Čiech a na Slovensko, ako aj obhliadky Paríža so sprievodcom. Tiež ponúka praktické informácie o cestovaní do Česka a na Slovensko. Na výučbu slovenského a českého jazyka prispieva kurzami, predajom učebníc, slovníkov a ponúka preklady – do a z francúzštiny, do a zo slovenčiny, do a z češtiny.

Spolok tiež usporadúva plesy, tanečné popoludnia, ponúka tradičné jedlá, svätí sviatok svätého Mikuláša, organizuje večierky kuchárskych špecialít atď. Je vydavateľom nášho pravidelného bulletinu a prevádzkuje internetovú stránku www.aots.com."

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ (na snímke vľavo), ocenil v Paríži na oslavách 65. výročia FS Nádeje jeho umeleckého vedúceho Daniela Compagnona Pamätnou medailou ÚSŽZ.

Na snímkach vo fotogalérii:

Daniel Compagnon, duša folklórneho súboru Nádeje, so svojou obľúbenou fujarou, na jednom z Dní zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa v Bratislave.

Folkloristi z FS Nádeje počas svojich vystúpení a návštev v Detve na Podpolianskych folklórnych slávnostiach.

Primátor Detvy Ján Šufliarsky na tradičnom prijatí krajanov, účastníkov Krajanskej nedele a Krajanského dvora počas folklórnych slávností pod Poľanou, s Danielom Compagnonom.

 

PROGRAM OSLÁV 65 ROKOV FS NÁDEJE:

http://aots.com/public/index.php/2017/10/30/65-eme-anniversaire-du-groupe-folklorique-nadeje/