Ján Varšo podpísal s Vladimírom Skalským Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a SZSZ

"Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a  Svetové združenie Slovákov v  zahraničí vzájomne spolupracujú pri zabezpečovaní výkonu štátnej politiky Slovenskej republiky  vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí," konštatuje preambula  Memoranda o spolupráci medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetovým združením Slovákov v zahraničí, ktoré svojimi podpismi potvrdili v pondelok 12. októbra 2015 v sídle ÚSŽZ v Bratislave predseda ÚSŽZ Jána Varšo a predseda SZSZ Vladimír Skalský.

Obsahom Memoranda, ktoré predsedovia oboch inštitúcií podpísali v prítomnosti predstaviteľov ÚSŽZ (podpredseda Peter Prochácka a poradkyňa predsedu Vilma Prívarová) a členov Generálnej rady a komisií SZSZ (Peter Lipták, Pavel Hlásnik, Svetlana Zolňanová, Branislav Slivka), je spolupráca ÚSŽZ a SZSZ pri výkone štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom.

Osobitne Memorandum akcentuje podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podporu organizácií a inštitúcií Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj rozvoj vzťahov s materskou krajinou pri prezentácii kultúry zahraničných Slovákov ako súčasti spoločenského a  kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Memorandum o. i. uvádza, že "obe strany budú spolupracovať pri utváraní podmienok pre určovanie priorít podpory v rámci  jednotlivých slovenských menšín a komunít."

Vladimír Skalský pozval Jána Varša pri príležitosti podpísania Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a SZSZ na Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí, na ktorom sa krajania z celého sveta zídu 14. novembra 2015.

 

MEMORANDUM

 

Na titulnej fotografii:

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo a predseda SZSZ Vladimír Skalský po podpise Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a SZSZ v pondelok 12. októbra 2015 v Bratislave.

Na snímkach vo fotogalérii:

Atmosféra počas podpisu Memoranda a následná neformálna debata.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL – ÚSŽZ