Ján Varšo podpísal v Mlynkoch s Matejom Šipickým dohodu o finančnej pomoci Slovákom v Maďarsku

Dohodu o finančnej pomoci pre slovenskú menšinu v Maďarsku pre rok 2016 vo výške 99.581,76 eur, ktorú Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku každoročne dostáva na vzdelávacie projekty žiakov a detí v  táboroch na Slovensku, ako aj na projekty v oblasti národnostnej kultúry ako podporu v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín z 12.12.2003, podpísali v nedeľu 8. mája 2016 v severomaďarských Mlynkoch (Pilisszentkereszt) Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Matej Šipický, predseda Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM).

Pred aktom podpisu zmluvy, ktorý sa uskutočnil v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Mlynkoch, Jána Varša privítal starosta obce Márton Peller. Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková v súvislosti s aktom podpisu pripomenula, že práve na základe spomínanej medzinárodnej dohody Slovensko každoročne poskytuje finančnú pomoc pre slovenskú národnosť v Maďarsku prostredníctvom Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

„Finančné prostriedky budú použité v prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť. V tomto roku sa zameriavame na učebné pomôcky. Radi by sme každému žiakovi, ktorý sa učí po slovensky, poskytli slovensko-maďarský slovník, ďalej by sme veľmi chceli podporiť tých študentov, ktorí študujú slovenčinu, ktorí sa snažia doplňovať vzdelanie, to znamená študijné poplatky vyplatiť, ale hlavne podporiť dlhodobo veľké kultúrne podujatia, ktoré slúžia na zachovanie slovenského jazyka a na zachovávanie a posilňovanie slovenského povedomia,” povedala Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM.

„Peniaze budú podľa potreby nasmerované hlavne do oblasti rozvoja školstva, kultúry, informovanosti a vzdelania. Som veľmi rád, že najdôležitejšia čiastka z týchto peňazí je investovaná do oblasti školstva, pričom sa poskytuje na detské a mládežnícke tábory slovenských detí z Maďarska na Slovensku,” povedal po podpise zmluvy predseda ÚSŽZ Ján Varšo spravodajcovi TASR.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ

 

 

ŠKOLA V PRÍRODE NA SLOVENSKU

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PODPORU