Ján Varšo poskytol interview pre francúzsku redakciu Radio Slovakia International RTVS

Radio Slovakia International RTVS vysiela svoje relácie okrem slovenského jazyka, v ktorom oslovuje aj našich krajanov vo svete, i v ďalších piatich rečiach: anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku. Redaktor francúzskej sekcie Radio International Slovakia RTVS Jean-Daniel Angibaud oslovil v polovici februára 2017 Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby pre poslucháčov RSI RTVS vo francúzskom jazyku priblížil krajanskú problematiku, ktorou sa zaoberá ÚSŽZ vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Témou ich obšírnejšieho rozhovoru, ktorý vo vysielaní RSI RTVS premiérovo odznel 15. februára 2017 (vypočuť si ho môžete v zázname zo zvukového archívu – interview s J. Varšom sa začína v čase 5.45 min. od začiatku relácie a trvá do 26.20 min.), bola problematika Slovákov žijúcich v zahraničí a politika Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom.

Ján  Varšo okrem kľúčových úloh, ktoré ÚSŽZ rieši v rámci morálnej i materiálnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí (systém dotačnej politiky na podporu projektov krajanov v úsilí o podnecovanie národného povedomia a zachovanie jazykovej i kultúrnej identity v zákonom určených štyroch oblastiach, ako aj vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí) odpovedal v interview aj na otázky súvisiace s historickými aspektmi sťahovania sa Slovákov od 18. storočia, vysťahovaleckých a emigračných osudov nášho národa až po súčasnosť, keď Slovenská republika vo zväzku Európy národov v štruktúrach EÚ úspešne rozvíja svoju samostatnú štátnosť.

Ján Varšo vyzdvihol, že v slovensko-slovenskom dialógu Slovenská republika dbá na komunikáciu s novou generáciou ekonomicky, pracovne a vzdelanostne migrujúcich Slovákov v záujme pozitívneho obrazu našej spoločnej vlasti a posilňovania pozícií Slovenska v konkurencii najvyspelejších spoločenstiev planéty. V tomto kontexte predseda ÚSŽZ uviedol aj niektoré významné osobnosti z radov slovenských potomkov či krajanov šíriacich úspešnú slovenskú stopu vo svete vrátane ikony pop-artu Andyho Warhola, ktorého 30. výročie skonu si vo februári 2017 pripomíname.

V nadväznosti na tieto i ďalšie fakty, ako aj súvislosti politiky SR vo vzťahu ku krajanom, predseda ÚSŽZ Ján Varšo poskytol redaktorovi RSI RTVS Jean-Daniel Angibaudovi v 20-minútovom exkurze to najpodstatnejšie z činnosti a poslania ÚSŽZ pre poslucháčov RSI RTVS vo francúzskom jazyku.

Predmetné interview môže poslúžiť ako podnetné aj pre samotných Francúzov žijúcich v súčasnosti na Slovensku. Odhadom sú ich okolo štyri tisícky, pričom v tomto roku ich oslovujú júnové parlamentné voľby vo Francúzsku, ktoré takisto vykonáva svoju politiku vo vzťahu k francúzskej diaspóre v zahraničí. Dozaista je zaujímavý už samotný fakt, že až 13 poslancov v novom parlamente Francúzska, ktorý z  volieb vzíde, dostane mandát v jednotlivých volebných obvodoch (podľa teritoriálneho usporiadania) aj od voličov z početnej francúzskej diaspóry vo svete.

 

INTERVIEW JÁNA VARŠA

PRE FRANCÚZSKU REDAKCIU

RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL RTVS

POČÚVAJTE NA rtvs.sk

Stiahnuť audio súbor