Ján Varšo poskytol rozhovor pre slovenské vysielanie austrálskeho Rádia SBS 3

Z najväčšej diaľky zvykne byť vďaka médiám na Slovensko často najbližšie aj najrýchlejšie. Túto asociáciu navodila v stredu 14. októbra komunikácia Andreja Bučka, vedúceho redaktora slovenského vysielania Rádia SBS 3 v Melbourne, ktoré ako prvé zo slovenských elektronických médií v krajanskom zahraničí i doma na Slovensku oslovilo Jána Varša, nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Téma i rozsah interview, ktoré v piatok 16. októbra aktuálne odvysielalo Rádio SBS 3 v pravidelnej 60-minútovej relácii pre našich krajanov žijúcich v Austrálii, na Novom Zélande a v Tasmánii, boli predurčené menovaním Jána Varša na post predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od 1. októbra 2015.

Obsiahly 28-minútový rozhovor A. Bučka s predsedom ÚSŽZ J. Varšom na telefonickej trase Melbourne – Bratislava sa zameriava na kľúčové úlohy a ciele úradu vo výkone politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí pod vedením nového predsedu.

Zároveň J. Varšo, nevyhýbajúc sa problematickým  oblastiam krajanského života, prezentuje svoju víziu spolupráce a komunikácie úradu so spolkami, organizáciami, inštitúciami i jednotlivcami naprieč celým krajanským svetom v úsilí o väčšie vzájomné rešpektovanie sa v tom duchu, aby sa v slovenských krajanských komunitách a prostrediach vytvárala pozitívna atmosféra, v ktorej dominujú prvky solidarity a pocit spolupatričnosti k národnému povedomiu a kultúrnej identite Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

INTERVIEW JÁNA VARŠA PRE RÁDIO SBS

POČÚVAJTE NA:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak/sk/content/jan-varso?language=sk