Ján Varšo pozdravil delegátov V. Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo sa v sobotu 14. novembra 2015 zúčastnil v Bratislave na rokovaní V. Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). V jeho úvodnej  časti vystúpil s pozdravným príhovorom, v ktorom o. i. ocenil snahu reprezentatívnej strešnej organizácie, vyvíjajúcej aktivity smerujúce k integrácii  a jednotnej prezentácii kľúčových spolkov, organizácií a inštitúcií Slovákov žijúcich v zahraničí. V tejto súvislosti Ján Varšo vyjadril pripravenosť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí účinnejšie a na prospech všetkých našich krajanov v rámci rozvíjania ich národného povedomia, kultúrnej identity a slovenskosti spolupracovať so SZSZ tak, ako si obe strany vytýčili v Memorande o spolupráci medzi ÚSŽZ a SZSZ podpísanom v októbri 2015.

Valné zhromaždenie SZSZ si zvolilo v Bratislave aj svoje vrcholné orgány. Na čele Svetového združenia Slovákov v zahraničí zostáva doterajší predseda Vladimír Skalský, ktorý vedie strešnú organizáciu zahraničných Slovákov už od roku 2006. Tentoraz bol zvolený na novelizáciou stanov predĺžený štvorročný mandát. Podpredsedami sa stali Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA. Na čele združenia zasadla okrem nich generálna rada, členovia ktorej sú z USA, Česka, Maďarska, Srbska, Francúzska, Malty, Rumunska, Poľska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Samotné Svetové združenie Slovákov v zahraničí reprezentuje v súčasnosti 101 najvýznamnejších spolkov a inštitúcií z 24 krajín, ktoré sú členmi SZSZ. 

V hodnotiacej správe za uplynulé obdobie Valné zhromaždenie SZSZ označilo úroveň podpory zo strany Slovenskej republiky za nedostatočnú a znepokojujúcu svojou výškou i klesajúcou tendenciou. Pripomenulo, že vláda SR prijala uznesenie, že grantový program na podporu krajanov má byť na úrovni prinajmenšom 1,3 milióna eur, napriek tomu ale podpora klesá každoročne o zhruba 100 tisíc eur a v roku 2014 už bola iba na úrovni asi 800 tisíc.

SZSZ oznámilo o. i. zámer zriadiť Centrum slovenského zahraničia v Bratislave, ako svoj strategický projekt. Cieľom je vznik multifunkčného centra, ktoré by prezentovalo kultúrne tradície, živú kultúru, ale napríklad aj gastronómiu Bratislavčanom i návštevníkom hlavného mesta. Navrhuje tiež znovuzriadenie komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore Národnej rady SR. „Dva milióny Slovákov v zahraničí, to je prakticky tretina slovenského národa. Navyše, státisíce z nich majú slovenské občianstvo. Hlas Svetového združenia Slovákov v zahraničí by preto malo byť viac počuť v Bratislave, v Bruseli i v domovských krajinách našich komunít,“ povedal k tejto problematike staronový predseda SZSZ Vladimír Skalský.

 

Na fotografii účastníkov Valného zhromaždenia SZSZ:

V popredí novozvolený Výkonný výbor: predseda Vladimír Skalský (Česko), 1. podpredseda Dušan Daučík (Švédsko), 2. podpredseda Pavel Hlásnik (Rumunsko), 3. podpredseda Milan Čuba (USA), generálny tajomník Peter Lipták (Česko), výkonná tajomníčka Alžbeta Hollerová Račková (Maďarsko) a členky Výkonného výboru Svetlana Zolňanová a Katarína Melegová Melichová (obe Srbsko), za nimi aj novozvolení členovia Generálnej rady, vedenej predsedom a podpredsedami SZSZ, Zmierovacej a revíznej komisie na čele s Kornéliou Johansson (Švédsko) a Vladimírom Valentíkom (Srbsko), ako aj odborných rád SZSZ.

Foto: SZSZ, ÚSŽZ