Ján Varšo pozdravil v Banke jedinečnú prehliadku folklóru Slovákov v Maďarsku

Stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktoré možno v súradniciach našich krajanov, sústredených či roztrúsených vo väčších slovenských pospolitostiach či „za hrste“, zrátajúc ich na niekoľkých párov rúk v okolo 100 obciach a mestách Maďarska, patrí v neveľkej obci Banka (Bánk) vskutku k vzorovým. Nebolo tomu inak ani počas víkendu 29.-30. júla, keď v nádhernej atmosfére bezprostrednej slovenskej žičlivosti, privítajúc aj množstvo Slovákov zo Slovenska (vrátane folklórnych súborov), sa odvinul na pódiu i mimo neho úchvatný program 21. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku a 51. Novohradského národnostného stretnutia. Účasťou i svojím príhovorom pozdravil jedinečný folklórny festival Slovákov v Maďarsku aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na hodnotný, obsažný a najmä zážitkovo podnetný dvojdňový program srdečne pozývali organizátori – Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy, ako aj ďalší spoluorganizátori. Podujatie, ktoré vďaka úrovni folklórnych súborov, duchovnému a ľudskému rozmeru patrí k výnimočným prejavom ochrany a rozvíjania kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

O festivale informuje aj týždenník Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY. Z reportáže, ktorú pripravil Atila Rusnák, s láskavým dovolením autora i portálu luno.hu vyberáme:

„Aj v tomto roku sa stalo prírodné javisko na Banskom jazere dejiskom veľkolepej folklórnej slávnosti Slovákov v Maďarsku, ktorá v minulom roku oslávila polstoročie svojej existencie. Tentoraz organizátori pripravili pokračovanie minuloročnej témy, ktorou bola Mladucha, do popredia sa dostalo krštenie, deti a mládež. Ani horúčavy neodradili záujemcov, aby sa v dňoch 29.-30. júla vybrali na toto podujatie.

51. Novohradské národnostné stretnutie a 21. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku sa začal v sobotu Melódiami pri jazere, v ktorom vystúpili Karancs Old Boys zo Šalgótarjánu, Ľudová hudba Csibaj Banda z Jače a Kapela Smyki z poľskej Oleśnice. Každé teleso ukázalo zlomok zo svojej národnej – národnostnej ľudovej studnice. Moderátor Ferdinand Egyed ml. za slovensko-maďarsko-poľské vystúpenie kapelám odovzdal ručne zdobený medovník s názvom podujatia.

Spoluorganizátormi podujatia boli Slovenská národnostná samospráva a Obecná samospráva v Banke, Združenie novohradských a hevešských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku – Regionálne stredisko Veňarec.“

Podujatie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Verejnoprospešná nadácia ZSM a Ministerstvo ľudských zdrojov MR.

ATILA RUSNÁK

Foto: autor