Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, na pracovnej návšteve krajanov v USA a Kanade

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo je od nedele 29. novembra 2015 na pracovnej návšteve v prostrediach našich krajanov v mestách Spojených štátov a Kanady. V priebehu 14 dní postupne navštívi krajanské komunity, významné spolky, kľúčové kultúrne a duchovné inštitúcie, ako aj  tradičné médiá Slovákov v USA a Kanade v niekoľkých mestách, v ktorých naši krajania rozhodujúcou mierou prispievajú k udržiavaniu národného povedomia a rozvíjaniu kultúrnej identity na prospech všeobecného utužovania krajanskej vzájomnosti. Stretnutia a rokovania predsedu ÚSŽZ s vedúcimi osobnosťami života Slovákov v USA a Kanade, ako aj aktivistami, kultúrnymi a spolkovými pracovníkmi, pedagógmi, vedcami a publicistami pozitívne ovplyvňujúcimi svojim vkladom krajanský život, majú za cieľ podnietiť a motivovať slovenské komunity v oboch štátoch k vytváraniu kreatívnejších, užších a kvalitatívne lepších vzťahov nielen vo vzájomnej komunikácii našich krajanov v USA a Kanade, ale aj v rámci slovensko-slovenského dialógu s domovinou svojich predkov a ich niekdajšou vlasťou – Slovenskom.

Počas dvojtýždňovej pracovnej cesty sa Ján Varšo postupne oboznámi s kľúčovým smerovaním, obsahom i problémami súčasného krajanského života v mestách New York, New Jersey, Pittsburgh a Cleveland, v ktorých žijú a pôsobia početné slovenské komunity. V týchto krajanských centrách očakáva J. Varša pestrý spoločenský aj kultúrny program, ako aj rokovania s čelnými predstaviteľmi slovenského krajanského kultúrneho a spoločenského života v USA.

Od soboty 5. decembra po presune z USA do Kanady očakáva predsedu ÚSŽZ druhá časť pracovnej návštevy krajanov v kanadských mestách a centrách slovenského krajanského života. J. Varšo navštívi a s krajanmi sa stretne počas rokovaní, kultúrno-duchovných podujatí, ako aj počas návštev akademickej a vedeckej pôdy, krajanských médií či dokumentačného strediska zaoberajúceho sa životom Slovákov v Kanade postupne v mestách Toronto, Ottawa a Montreal.

Súčasťou pracovného pobytu Jána Varša v prostrediach krajanov v zámorí, ktorý potrvá do 13. decembra, sú aj stretnutia a rokovania s čelnými diplomatickými predstaviteľmi Slovenskej republiky v USA (generálnou konzulkou SR v New Yorku Janou Trnovcovou) a Kanade (veľvyslancom SR v Ottawe Andrejom Drobom), ktorí počas pracovnej cesty dvojčlennú delegáciu ÚSŽZ sprevádzajú na územiach jednotlivých štátov. Predmetom ich rozhovorov bude problematika a aspekty krajanského života Slovákov v USA a Kanade, ako aj ich ďalšie rozvíjanie v súčinnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zastupiteľských úradov SR v oboch štátoch v rámci skvalitnenia výkonu politiky SR vo vzťahu ku krajanom aj v zmysle vládou SR 21. 10. 2015 prijatej novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020.

 

Na titulnej fotografii:

Počas návštevy Katedry slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite sa J. Varšo stretne aj s jej vedúcim – prof. Mariánom Markom Stolárikom, rodákom z Turčianskeho Svätého Martina.