Ján Varšo sa v USA, Mexiku a Argentíne oboznamuje so životom a aktivitami slovenských krajanských komunít

Od piatka 30. septembra do pondelka 10. októbra 2016 uskutočňuje Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pracovnú návštevu v prostrediach a komunitách Slovákov na severoamerickom a juhoamerickom kontinente. Počas svojho 10-dňového pracovného programu sa Ján Varšo bližšie oboznámi so životom krajanov a aktivitami kľúčových spolkov, organizácií a inštitúcií Slovákov v USA, Mexiku a Argentíne.

Už v piatok 30. septembra sa predseda ÚSŽZ stretol v New Yorku (počas pracovného programu v USA ho sprevádza generála konzulka SR v NewYorku Jana Trnovcová) s Milanom Čubom, vydavateľom najstarších krajanských novín Slovákov na severoamerickom kontinente Slovák v Amerike. V sobotu 1. októbra navštívi Ján Varšo slovenskú školu Lipka v Lindene v New Jersey, následne sa oboznámi aj s aktivitami školy v Astórii v New Yorku. Súčasťou tohto tematického programu mapujúceho problematiku výučby slovenského jazyka a reálií najmladšej generácie našich krajanov v USA je aj stretnutie s vedením Bohemian Hall and Beer Garden, ktoré financujú predmetnú školu. Večer sa predseda ÚSŽZ stretne v neformálnej debate s vybranými mladými slovenskými podnikateľmi z rôznych oblastí, ako aj tvorivými predstaviteľmi kultúry, umenia a médií pôsobiacich v štátoch New York a New Jersey.

V nedeľu 2. októbra sa Ján Varšo zúčastňuje na celodennom programe 39. ročníka krajanského festivalu slovenského dedičstva v Mercer County Park v New Jersey. Tento ročník festivalu, ktorý početnosťou účastníkov, vystupujúcich kultúrnych telies, organizačného zázemia aj kvalitou aktivít a atrakcií je pre Slovákov v USA najvýznamnejší a rozsahom aj najväčší, podporil finančne Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej dotačnej politiky.

V pondelok 3. októbra má Ján Varšo v programe pracovnej návštevy New Yorku rokovania na Generálnom konzuláte SR ako aj na pôde Stálej misie SR v OSN. Svoj štvordňový pracovný pobyt v USA zavŕši predseda ÚSŽZ  stretnutím s prezidentkou krajanskej organizácie Slovensko-amerického kultúrneho centra v New Yorku (SACC) Sabinou Sabados. Popoludní v rovnaký deň odlieta do Mexika a následne do Argentíny, kde pokračuje jeho program stretnutí s predstaviteľmi kľúčových krajanských komunít aj v súčinnosti zo Zastupiteľskými úradmi SR v Mexico City a Buenos Aires.

O programe a stretnutiach Jána Varša v prostrediach slovenských krajanských komunít v USA, Mexiku a Argentíne prinesieme podrobnejšie informácie na našom webovom sídle po návrate predsedu ÚSŽZ z jeho pracovnej cesty.