Ján Varšo ukončil svoje pôsobenie vo funkcii predsedu ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude mať nového predsedu. Na základe žiadosti doterajšieho šéfa úradu Jána Varša ho vláda Slovenskej republiky na rokovaní v stredu 1. júla 2020 odvolala z postu.

Ján Varšo, ktorý stál na čele úradu od 1. októbra 2015, požiadal o uvoľnenie z funkcie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka listom z 22. júna 2020. Do vymenovania nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vláda SR poverila dočasným riadením úradu jeho podpredsedu Petra Prochácku.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečuje v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a štátnu podporu krajanov. Koordinuje a zabezpečuje tiež v rámci informačného systému dokumentačnú činnosť o krajanských komunitách.