Ján Zima, významný krajan v Nórsku, sa dočkal ocenenia od samotného nórskeho kráľa Haralda V.

Oficiálne štatistiky hovoria o tom, že zhruba 10 percent obyvateľov Nórska pochádza zo zahraničia. Do koloritu krajiny s komunitami mnohých národov z Európy, ale aj mimo starého kontinentu, patria celkom prirodzene aj Slováci. Spoločenský život a vôľa stretávať sa aj na báze slovenskosti vytvorili podhubie pre vznik krajanských spolkov. Z nich má roky svoje výsostné postavenie Spoločnosť priateľov Slovenska, nepochybne aj zásluhou Jána Zimu.

Ján Zima vďaka svojim činorodým a tvorivým aktivitám patrí k všeobecne uznávaným Slovákom v Nórsku, a to aj mimo našej krajanskej komunity. Napokon, priamym potvrdením uznania slovenského vysokoškolského učiteľa, štátom autorizovaného tlmočníka a prekladateľa, bolo udelenie štátneho vyznamenania Nórskeho kráľovstva. Dostalo sa mu ho ako vôbec prvému Slovákovi v histórii, keď ho v roku 2018 vymenoval nórsky kráľ Harald V. za Rytiera 1. triedy Kráľovského radu za zásluhy. Nórsky kráľovský rad za zásluhy sa udeľuje od roku 1985 cudzincom, no tiež nórskym občanom žijúcim v zahraničí a diplomatom za "významné služby v záujmoch Nórska".

O slovenských aktivitách v Nórsku hovorila s Jánom Zimom, predsedom Spoločnosti priateľov Slovenska, Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS, v relácii SLOVÁCI VO SVETE.

 

ZAPOČÚVAJTE SA DO ROZHOVORU (16:16 min.)

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/239684/vyznamenanie-od-norskeho-krala

 

Uverejnené: 16. 11. 2020