Jana Laššáková, podpredsedníčka NR SR, rokovala s Igorom Furdíkom

V nadväznosti na predchádzajúce kontakty podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Jana Laššáková navštívila vo štvrtok 23. mája 2013 sídlo Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rozhovore s Igorom Furdíkom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zaujímala o aktuálne otázky činnosti úradu ako aj o možnosti ďalšieho vývoja štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Igor Furdík oboznámil Janu Laššákovú s pripravovanými podujatiami ÚSŽZ s dôrazom na  slávnostnú pripomienku Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí 5. júla. Predmetom rozhovoru predsedu ÚSŽZ s podpredsedníčkou NR SR boli tiež konkrétne otázky vo vzťahu ku krajanom v niektorých štátoch – v Chorvátsku, Maďarsku, Írsku a Českej republike.