Jánošíkov dukát 2013 oslavou slovenského folklóru v Českej republike

Slovenská menšina v ČR rozvíja svoju národnú kultúru rôznymi formami. Neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva každého národa tvorí tradičná ľudová kultúra, ktorú prezentujú folklórne súbory.  Jednou z prehliadok, ktorá púta každoročne najväčšiu pozornost našich krajanov v Českej republike, ale zároveň aj odborníkov v oblasti ľudovej tvorby a folkloristiky, je folklórny festival Jánošíkov dukát. V Rolžnově pod Radhoštěm sa v dňoch 2. – 4. augusta 2013 uskutoční už jeho pätnásty ročník.

V rôznych miestach ČR pôsobia folklórne súbory, ktorých členovia (dnes už väčšinou Česi) sa venujú slovenskému folklóru. Ich aktivity si zaslúžia nielen obdiv a úctu, ale i ochranu a podporu. Prostriedkom takejto podpory je aj Medzinárodný festival slovenského folklóru, ktorý je významným príspevkom k uplatňovaniu zásad UNESCO "Doporučenie k ochrane tradičnej ľudovej kultúry a folklóru" z roku 1989.

Poslaním festivalu, ako píše na webovej stránke festivalu Jánošíkov dukát riaditeľ festivalu Vlastimil Fabišík, je rozvíjať pozitívny vzťah (hlavne mladých ľudí) k tradičnej slovenskej ľudovej kultúre svojho národa, podnecovať tvorivé schopnosti aktivistov folklóru žijúcich a pôsobiacich v ČR. Vytvoriť priestor pre rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi folklórnymi súbormi. Prehĺbiť vzájomné kontakty medzi folklórnym hnutím na Slovensku a folklórnym hnutím v Českej republike, oboznámiť širokú divácku verejnosť s tvorbou folklórnych súborov, ktorí rozvíjajú a zachovávajú slovenské ľudové umenie. V neposlednom rade vytvoriť aj platformu k nadväzovaniu medzinárodných kontaktov so súbormi v zahraničí, ktoré rozvíjajú a spracovávajú slovenské ľudové umenie. Na festivale dostávajú priestor i iné národnostné menšiny žijúce v ČR a to predovšetkým formou vystúpení kolektívov, ktoré spracovávajú folklór danej národnostnej menšiny (rómska menšina, maďarská menšina, poľská menšina, grécka menšina, bulharská menšina a ďalšie).

Súčasťou programu festivalu Jánošíkov dukát 2013  je i stretnutie remeselníkov a prezentácia ľudových remesiel. Ukážky tradičných ľudovoumeleckých remesiel sú obohatením pre návštevníkov festivalu, ktorým poskytne príležitosť vidieť na vlastné oči pracovať majstrov ľudového remesla. Zámerom nie je len poskytnúť priestor na prezentáciu výrobcom ľudovo-umeleckých predmetov alebo oživenie výroby, ale povýšiť ju na príležitosť k obohateniu domácich i zahraničných návštevníkov o poznanie krásy tradičnej ľudovo-umeleckej výroby a vnímať ju ako nenahraditeľné ľudové kultúrne bohatstvo. K prezentácií ľudového remesla oslovujú organizátori remeselníkov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Vlatimil Fabišík, riaditeľ Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkov dukát 2013 pozýva návštevníkov aj na gurmánske hody: „Pre návštevníkov festivalu pripravujeme i gastronomické špeciality a tradičné jedlá z Maďarska, Poľska, Slovenska i z Českej republiky.“ V. Fabišík záverom dodáva: „Spracovávanie a interpretácia ľudových tradícií privádza súčasného človeka ku koreňom jeho bytia. Dáva človeku pocit kontinuity a zmyslu vlastného života. Ľudové umenie v sebe skrýva trvalé, pozitívne mravné hodnoty, patrí všetkým bez rozdielu národnosti, rasy alebo náboženstva.“

 

PROGRAM 

XV. Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike

JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2013

 

Piatok 2. 8. 2013

19,30 hod. Komorný amfiteáter  – " Drevené mestečko
Slávnostné otvorenie XV. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2013
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkuje: Mužský spevácky zbor RUSINIJA Humenné, Slovensko

Z MAĽOVANEJ TRUHLICE – Dobrý večer na Dukáte
Autori programu: Dušan Gelien a Pavol Gažo
Moderujú: Martin Kopor, Mária Kropáčová a Juraj Matiaš
Účinkujú: FS MAGURA Kežmarok, Slovensko, FS MOSTÁR Brezno, Slovensko, FS ROZSUTEC Žilina, Slovensko, PAVEL CÍSARÍK Brno, FRANTIŠEK a MILOŠ KLEINOVCI Žilina, Slovensko a JÁN MATUŠKA Detva, Slovensko

21, 30 hod. VMP – " Výstavná sála v Sušáku
Slávnostná vernisáž výstavy
SLOVENSKÉ INSITNÉ UMENIE ZO SRBSKA
– zo zbierky galérie Babka Kovačica
Autor výstavy: Pavel Babka
Moderuje: Peter Lipták
Účinkuje: Drahoš Daloš

21.30 hod. Areál Dreveného mestečka
PRI HUDÁKOCH

Stretnutie folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách
Autori programu: Peter Krescanko, Dan Rosenberg, Juraj Hurák
Moderuje: Aleš Slanina
Účinkujú: ľudové hudby zúčastnených súborov

 

Sobota 3. 8. 2013

10.00 hod. nám. T. G. Masaryka
ROZTANČENÉ NÁMESTIE

Živá pozvánka na festivalové programy
Autori: Peter Krescanko, Martin Krajňák
Spolupráca: Dan Rosenberg, Peter Hrončiak, Lukáš Malík, Vlastimil Kuběnka, Libor Plevač, Martin Steinhauser, Milan Haris
Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

10.30 hod. RIEKA RADOSTI
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov
z nám. T. G. Masaryka na Komorný amfiteáter v Drevenom mestečku VMP
Autori: Peter Krescanko, Martin Krajňák
Spolupráca: Dan Rosenberg, Peter Hrončiak, Lukáš Malík, Vlastimil Kuběnka, Libor Plevač, Martin Steinhauser, Milan Haris
Moderuje: Ivana Fabišiková

11.30 hod. Pódium Na pasienku – " Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA

Malá škola tancov z Terchovej
Vyučujú: členovia FS Rozsutec zo Žiliny, SR
Sprevádza: Ľudová hudba FS Rozsutec

13.00 hod. Janíkova stodola – " Drevené mestečko
FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR

13.00 hod. Pódium U rybníčku
PESNIČKY BEZ BARIÉR

Spievanie pre všetkých zo všetkými
Autor programu: Juraj Hurák
Moderuje: Marek Hurák
Tento program podporuje Nadácia OKD.

14.00 hod. Komorný amfiteáter – " Drevené mestečko
ZAHRAJME SA…

Program detských folklórnych súborov
Autor programu: Ivana Fabišiková
Moderuje: Aleš Slanina
Účinkujú: DFS ČUČORIEDKY Třinec, DFS DUNAJEČEK Olomouc
a DFS VARTÁŠIK Krupina, Slovensko

15.30 hod. Komorný amfiteáter – " Drevené mestečko
ŽIJEME V JEDNEJ ZEMI

Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú: Folklorní sdružení přátel ruské a ukrajinské národnosti SUDARUŠKA Brno, Romský taneční soubor CIKNE ČHAVE Nový Jičín, Mužský spevácky súbor RUSINIJA Humenné, Slovensko

17.00 hod. OD TATIER K ŠUMAVE…
Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór
Autor programu: Lenka Šťastná
Moderujú: Aleš Slanina a Ivana Fabišiková
Účinkujú: Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FK FOGÁŠ Ostrava, FS DUNAJEC Olomouc, FS PÚČIK Brno, FS ŠARVANCI Praha a FS ŠMYKŇA Ostrava

18.30 hod. Komorný amfiteáter – " Drevené mestečko
HOSTIA NAŠI MILÍ

Program zahraničných krajanských folklórnych súborov a hostí
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú: FS OSTROHA Dublin, Írsko, FS SPIŠ Nová Belá, Poľsko, SKUS IVAN BRNÍK SLOVÁK Jelisavec, Chorvátsko, Mužský spevácky súbor RUSINIJA Humenné, Slovensko, DFS VARTÁŠIK Krupina, Slovensko

20.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
SMRŤ JÁNOŠÍKOVA

Scénický program venovaný zbojníckemu kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorým spomenieme 325 rokov od narodenia a 300 rokov od smrti tohto národného hrdinu.
Autor programu: Dušan Gelien
Recituje: Martin Kopor
Účinkujú: BÉCALLICA Praha, PAVEL CÍSARÍK Brno, JAN MATUŠKA Detva, Slovensko, Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FS MOSTÁR Brezno, Slovensko, FS MAGURA Kežmarok, Slovensko, FS ROZSUTEC Žilina, Slovensko, TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA Žilina, Slovensko

21.30 hod. Komorný amfiteáter – " Drevené mestečko
11. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia Chorvátska, Írska, Poľska, Slovenska a Českej republiky

OD BUKA DO BUKA…
Veselo i vážne o zbojníkoch a Jánošíkovi
Stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy, Čiech aj zo sveta
Autor programového bloku: Vlastimil Fabišik
Moderuje: Martin Kopor
23.00 hod. Areál Dreveného mestečka
VESELO PRI MUZIKÁCH – do spevu i do skoku

Zábava pri ľudových hudbách

 

Nedeľa 4. 8. 2013

10.00 hod. Pódium Na pasienku – " Drevené mestečko
HRAJTE MI, HUSLIČKY

Program ľudových hudieb
Autori programu: Drahoš Daloš a Dan Rosenberg
Moderuje: Martin Kopor
Účinkujú: Ľudové hudby zúčastnených súborov

12.00 hod. Komorný amfiteáter – " Drevené mestečko
OZÝVAJ SA, HLASE

Program speváckych skupín a sólistov
Autor programu: Lucie Kapustková
Moderuje: Aleš Slanina
Účinkujú: Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, Folklorní sdružení přátel ruské a ukrajinské kultury SUDARUŠKA Brno, Folklorní klub FOGÁŠ Ostrava, Mužský spevácky súbor RUSINIJA Humenné, Slovensko, Spevácka skupina FS ROZSUTEC Žilina, Slovensko, Pavel CÍSARÍK Brno

15.00 hod. Komorný amfiteáter – " Drevené mestečko
ŽIVIJÓ, DUKÁT

Slávnostný galaprogram – vinšujeme jubilujúcemu festivalu
Autori programu: Dušan Gelien a Lucie Fabišiková
Moderujú: Vlastimil Fabišik Tomáš Gross a Ivana Fabišiková
Účinkujú: Všetky folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti, účastníci XV. ročníka
MFSF Jánošíkov dukát 2013