Jánošíkov dukát sa zaligotal vo víre tanca, hudby, veselia a írečitých tradícií predkov na Valašsku

V sugestívnych priestoroch Valašského múzea v prírode v Rožnově pod Radhoštěm sa v rytme hudby, spevu a tanca odvinula počas troch festivalových dní od 3. do 5. augusta 2018  pestrosť, objavnosť, emotívnosť a nadčasovosť jubilejného 20. Medzinárodného festivalu slovenského folklóru  JÁNOŠÍKOV DUKÁT. Organizátori – Obec Slovákov v Českej republike, Folklórny spolok PÚČIK Brno, Jánošíkov dukát z. s., Brno, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Valašské muzeum v přirodě v Rožnově pod Radhoštěm privítali na prehliadke folklórnych súborov, nad ktorou prevzali záštitu premiér ČS Andrej babiš, hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek a Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, množstvo nadšených priaznivcov folkloristiky, zvykoslovia a remeselného kumštu. Na festivale sa zúčastnili aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, spoločne s podpredsedom ÚSŽZ Petrom Procháckom.

Jubilejný 20. Jánošíkov dukát 2018 – to nebola  iba prehliadka folklórnych súborov – spomedzi dvadsiatky súborov, venujúcich sa javiskovému spracovaniu slovenských ľudových tancov, piesní a melódií, bolo už tradične  najviac z Českej republiky, s radosťou sa tiež očakávali aj vystúpenia hosťujúcich súborov zo Slovenska, ako aj krajanských súborov z Chorvátska, Maďarska, Poľska či Srbska. Diváci zároveň zažili aj množstvo atraktívnych a podnetných  programov a netradičných súťaží potvrdzujúcich ducha kultúrneho dedičstva predkov, fortieľu remesiel a tvorivého  ba aj veselého prístupu k životu.

Obohatením festivalu bol opäť  jarmok ľudových remesiel, ktorý poskytol skvelé možnosti na vlastné oči sa presvedčiť, ako pracujú ozajstní majstri ľudového remesla. Určite mnohých návštevníkov zaujala škola slovenských ľudových tancov, ako aj škola hry na pastierskych hudobných nástrojoch. Atraktívnosť do programu troch dní vniesli aj v poradí už 18. majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla.V programe nazvanom „Od buka do buka“ si zmerali svoje sily i šikovnosť menovci legendárneho zbojníka a ľudového hrdinu, opradeného povesťami – Jura Jánošíka – Jánošíkovia z Čiech, Moravy, Slovenska, ale aj z ostatného sveta. Nuž a nepochybne prispel do bezprostrednej atmosféry svoj šarm i poučenie program, ktorý predstavil jedinečnosť mužských a ženských tancov v slovenských regiónoch.