Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

V poradí šieste odborné stretnutie pod názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku sa uskutočnilo aj tohto roku s finančnou podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky (ďalej Rada) a podporou Zväzu Slovákov. Vzhľadom na zmeny, ktoré do konca roka očakávajú organizátori tohto stretnutia, a v súlade s epidemiologickými opatreniami, sa stretnutie, ktoré sa vždy uskutočňuje koncom septembra, tentoraz sa konalo 26. júna.

Na úvod, v mene organizátora Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice), a vo svojom osobnom mene účastníkov stretnutia pozdravila riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Zdôraznila, že  toto stretnutie je prvé podujatie, ktoré  SKC Našice zorganizovalo v novozriadených priestoroch určených na jeho činnosť. Pri tejto príležitosti si účastníci stretnutia mohli pozrieť výstavné plagáty s pozvánkami a fotografiami podľa rokov – prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 2015 a s podporou Rady sa konalo v každom nasledujúcom roku pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Za účasť na šiestom stretnutí sa v týchto epidemiologicky nebezpečných časoch poďakoval a prítomným sa prihovoril predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra a tajomníčka Zväzu a členka Rady Branka Baksová.

Po príhovore vzácnych hostí prítomných oslovila kustódka SKC Našice a šéfredaktorka časopisu Prameň Tatjana Seničaninová, ktorá sa poďakovala hosťom za pekné slová.

V súlade s novovzniknutou epidemiologickou situáciou sa koncept tohtoročného stretnutia odlišoval od minuloročných, ale bol zorganizovaný s tým istým cieľom – skvalitniť písaný jazyk prostredníctvom podávania správ o aktivitách slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Tatjana Seničaninová zdôraznila účasť príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v úsilí pri vytváraní kvalitných jazykových obsahov.

Počas stretnutia si účastníci vymieňali svoje názory a skúsenosti súvisiace s uvedenou problematikou s dôrazom na jazykové výzvy, s ktorými sa stretávajú aj počas prípravy textov pre mesačník Prameň. Účastníci ocenili aj tohtoročné stretnutie a prejavili záujem o ďalší ročník.

 TS

Na forografiách:

1. Účastníci odborného stretnutia.

2. Plagátová prezentácia minulých ročníkov.

3. Organizátori a zástupcovia podporovateľov.