JDMFS 2009

JUŽNOSLOVENSKÉ DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

DULOVCE

13. ROČNÍK

25. – 26. JÚL 2009

 

SLÁVNOSTI SA KONAJÚ POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

IVANA GAŠPAROVIČA

 

Hlavní organizátori:        Miestny odbor Matice slovenskej, Dulovce

Obecný úrad, Dulovce

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava

 

Spoluorganizátor:           Základná škola, Dulovce

 

Miesto konania:  Amfiteáter, Dulovce

 

FESTIVAL SA KONÁ S  FINANČNÝM PRISPENÍM MINISTERSTVA KULTÚRY SR,

VÚC NITRA A NADÁCIE MATICE SLOVENSKEJ

 

 

 

PROGRAM

 

25. 7. 2009 – sobota

 

17.00 – 18.00 h           prijatie u starostu obce Dulovce

18.00 h                      krojovaný sprievod obcou

19.00 – 21.00 h           slávnostné otvorenie 13. ročníka JDMFS Dulovce 2009

                                 Prišli k nám – vystúpenie súborov Slovákov žijúcich v zahraničí

                                 Z domoviny – vystúpenie súborov zo Slovenska

21.30 – 22.30 h           Pozdrav Dulovciam – vystúpenie FS Dopravár

22.30 h                      zábava pred Obecným úradom v Dulovciach

 

26. 7. 2009 – nedeľa

 

9.30 h                        svätá omša

15.00 – 17.00 h           galaprogram

17.00 – 17.15 h           slávnostné ukončenie podujatia

 

 

Súbory Slovákov zo zahraničia:

DFS SKOS Ľudovíta Štúra, Ilok, Chorvátsko

DFS KUS Jána Kollára, Selenča, Srbsko

DFS Slovenka, Seredné, Ukrajina

 

Súbory zo Slovenska:

DFS Dudvážtek, Križovany

DFS Kuraľanček, Kuraľany

DFS Lieska, Žilina

DFS Lúčik, Dulovce

DFS Nezábudky, Drietoma

DFS Radostník, Levice

FS Dopravár, Bratislava