Jedinečná slovenská pocta na Pltníckej ulici v Budapešti

Ešte v januári 2015 sme na našom webovom sídle písali o tom, že v jednom z obvodov Budapešti sa vďaka historickej pamäti budapeštianskych Slovákov, podporenej aj výskumom maďarského historika, potvrdivšieho významnú rolu slovenských prisťahovalcov v súčasnom XIII. obvode hlavného mesta našich južných susedov, objaví jeden zo slovenských symbolov. Ubehlo iba pár mesiacov – a vtedajšia myšlienka – sen i s nádejou bude zhmotnená v reálnej podobe. Vo štvrtok 14. mája 2015 sa na Pltníckej ulici 1 v XIII. budapeštianskom obvode uskutoční pripomienka s prívlastkom PLTNÍCKA OSLAVA. Na jedinečnej a pre Slovákov v hlavnom meste Maďarska významnej udalosti – pocte našim slovenským predkom z 19. storočia, ktorí sa z vtedajšieho Horného Uhorska sťahovali aj do Budapešti, pričom sa plavili po Dunaji historicky dokázateľne dokonca na pltiach, sa zúčastní aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na prítomných účastníkov i hostí čaká od 14.00 h zaujímavý program. V spomínanom čase sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule zakladateľom tejto mestskej časti Budapešti, za ktorých označil maďarský historik Dr. Péter Róbert, univerzitný docent, aj práve prisťahovavších sa na miesta súčasného XIII. budapeštianskeho obvodu Slovákov v 19. storočí. Účastníkom sa prihovorí starosta mestskej časti Angyalföld, vystúpi Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena.

Divácky nepochybne príťažlivou súčasťou pripomienky sa stane zostavovanie plte v originálnej veľkosti priamo na priľahlom Debrecínskom námestí. Aj pre také veľkomesto, akým je Budapešť, sa táto atraktívna a vskutku aj ojedinelá udalosť uskutoční od 15.00 h v Parku za Domom národností aj vďaka ústretovosti a daru oravskej obce Nižná, ktorá darovala originálnu plť budapeštianskym Slovákom. V kultúrnej časti „krstu oravskej plte v Budapešti“ vystúpi a pozdraví účastníkov Folklórny súbor Oravan Senior.

Výnimočný „slovenský pltnícky deň v Budapešti“ vo štvrtok 14. mája vyvrcholí od 17.00 h odborným medzinárodným vedeckým sympóziom spojeným s výstavou Slovenskí pltníci v Pešti. (O témach sympózia ako aj o vystupujúcich odborníkoch v pozvánke vo fotogalérii.)

Na tomto mieste pripomeňme, že dávny sen Slovákov z hlavného mesta Maďarska sa môže uskutočniť vďaka veľkorysej pomoci Slovákov z Nižnej. Ako je známe, v 19. storočí prišli z územia terajšieho Slovenska, vtedajšieho Horného Uhorska, naši predkovia – Slováci, pričom tisícky a postupne desaťtisíce sa usadili aj v hlavnom meste. Do vtedajšej Budapešti sa dostali dokonca aj na pltiach, čo potvrdzuje a historicky dokumentuje aj pomenovanie súčasnej ulice v XIII. obvode Budapešti – Pltnícka ulica (Tutaj utca, ulice iba na skok od Margitinho ostrova, vyúsťujúcej do známej Váci út, ktorá má prívlastok pltnícka: „tutaj“ –  plť v maďarčine.) Práve pomenovanie tejto ulice viedlo Zuzanu Hollósyovú, dlhoročnú predsedníčku Slovenskej samosprávy Budapešti k tomu, že po preskúmaní kontextu jej histórie a názvu by bolo vhodné a zajedno aj potrebné zvečniť, odhaliť a naveky sprítomniť pamiatku slovenským pltníkom, ktorí sa v 19. storočí priplavili až do Budapešti.

Budapeštianski Slováci úprimne pozývajú na vskutku nie každodennú a svojim obsahom aj jedinečnú udalosť!

 

VO FOTOGALÉRII:

PROGRAM  PODUJATIA

DOBOVÉ REPRO-FOTOGRAFIE A KRESBY SLOVENSKÝCH PLTNÍKOV