Jedinečnú publikáciu o Slovákoch v Srbsku predstavia v Banskej Bystrici a Martine

Centrum slovanských štúdií Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici pozýva všetkých priaznivcov kultúry v utorok 15. októbra 2013 na prezentáciu monografie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Účasť na stretnutí potvrdila Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a zostavovateľky publikácie Milina Sklabinská a Katarína Mosnáková z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.  

Počas prezentácie bude odvysielaný aj dokument o Slovákoch žijúcich v 36 prostrediach v Srbsku a zaznejú slovenské piesne v prednese zmiešanej speváckej skupiny z Nového Sadu. Stretnutie sa uskutoční v utorok 15. októbra o 16.00 h v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

V srbskej Vojvodine už niekoľko storočí žije početná slovenská menšina, ktorá si dodnes zachovala vlastné kultúrne dedičstvo a môže sa pochváliť živým kultúrnym životom. Vo všeobecnosti je táto slovenská menšina považovaná za najorganizovanejšiu menšinovú komunitu Slovákov mimo Slovenskej republiky.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je kultúrna inštitúcia, ktorej cieľom je zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej, informačnej, dokumentačnej a prezentačnej činnosti ústavu je práve publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, tešiaca sa uznaniu nielen pre jej estetický reprezentatívny a doslova výpravný graficko-vizuálny vzhľad a bohatú fotodokumentáciu, ale najmä pre jej faktografickú a historicko-dokumentárnu slovnú časť.

Publikácia ponúka jedinečný prehľad lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci zachovávajú a rozvíjajú vlastné kultúrne tradície. Publikácia čitateľa prevedie po 36-tich mestách či obciach s bohatým organizovaným kultúrnym životom Slovákov. Čitateľ sa oboznámi s dôležitými historickými udalosťami, osobnosťami a dielami, ktoré tvoria základ kultúry a tradície vojvodinských Slovákov.

x                            x                             x

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov svoje kapitálne knižné dielo Slováci v Srbsku z aspektu kultúry predstaví aj Slovákom žijúcim v Nemecku. Prezentácia monografie sa uskutoční v sobotu 12. októbra 2013 o 20.00 h v miestnostiach hostiteľského Slovenského spolku v Gomaringene.

Po prezentácii v Banskej Bystrici, o ktorej informujeme vyššie, hneď na druhý deň – 16. októbra o 15.00 h, pozývajú zostavovateľky publikácie a slovenskí hostia z Vojvodiny všetkých záujemcov o problematiku dolnozemských Slovákov žijúcich v Srbsku do Slovenského národného múzea v Martine. V jeho priestoroch organizuje SNM v Martine, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre a Národopisná spoločnosť Slovenska prezentáciu knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry a výstavu Kultúrne tradície dolnozemských Slovákov.