Jozef Čertík, Katarína Vavrová: Štúrovci

Ľudovít Štúr dal meno jednej generácii bojovníkov za práva Slovákov. Kniha s podtitulom Najkrajšie básne, prózy a články ponúka okrem životopisov aj výber diel jednotlivých osobností štúrovskej generácie, ktoré približujú vnútorný svet autorov, ich úprimné pocity, radosti, no neraz i sklamania a útrapy prameniace z aktuálnej nepriaznivej situácie.

Publikácia, ktorú v dňoch 200. výročia narodenia Ľ. Štúra uviedlo na knižné pulty vydavateľstvo PERFEKT,  zavedie čitateľa do obdobia pre slovenský národ zvlášť ťažkého, často plného beznádeje a skepsy, do rakúsko-uhorskej monarchie. Ľudovít Štúr ako vedúci predstaviteľ slovenského národného obrodenia sa spolu so skupinou literárnych velikánov, ktorí pociťovali krivdu a utláčanie, rozhodli bojovať za práva slovenského ľudu. V neľahkých časoch maďarizácie sa táto súdržná skupina nebála odvážne presadzovať svoje názory a bojovať za náš národ i na tých najvyšších miestach, a to napríklad predložením Žiadostí slovenského národa s nádejou v lepšiu budúcnosť.

V knihe najkrajších esejí a básní štúrovcov nájdete diela Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Sama Chalupku, Michala Miloslava Hodžu, Janka Kráľa, Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, Mikuláša Dohnányho, Jána Kalinčiaka, Andreja Sládkoviča, Jána Botta, Sama Bohdana Hroboňa, Jána Francisciho, Pavla Dobšinského, Janka Matúšku.

Knihu pripravil literárny editor, kritik a autor Jozef Čertík v spolupráci s maliarkou a ilustrátorkou Katarínou Vavrovou.