Jozef Havelka (1948-2014) nás náhle a navždy opustil

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že vo štvrtok 10. júla 2014 vo veku nedožitých 66 rokov nás náhle a nečakane navždy opustil náš významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Významný činiteľ spoločenského života Slovákov v Maďarsku Jozef Havelka sa narodil v Mlynkoch 28. septembra 1948. Bol hrdý na to, že jeho rodičia a všetci predkovia boli príslušníkmi slovenskej národnosti. Jozef Havelka sa sebavedome hlásil k svojej slovenskosti a snažil sa všetko urobiť preto, „aby naša národnosť v Pilíši sa opäť dostala na miesto, ktoré jej patrí“. Ako slovenský aktivista neúnavne pracoval v záujme toho, aby sa podarilo spomaliť asimiláciu.

Cez dlhé desaťročia zužitkoval svoje skúsenosti aj v miestnej cirkevnej rade. Počas 16 rokov aktívne napomáhal účinnej práci obecnej samosprávy, v rokoch 1990-1994 bol jej poslancom, v rokoch 1994-2006 pracoval ako starosta, ktorý bol na tento post zvolený vždy ako slovenský kandidát. K jeho dosiahnutým výsledkom a uskutočneným cieľom na čele vari najslovenskejšej obce v Maďarsku patria tie, ktoré majú vyslovene národnostný charakter, napríklad: slovenské tabule, pamätný park, miestne noviny, obnova starých náhrobných kameňov, vydanie obecnej monografie, družobné styky s obcami na Slovensku, atď…

Jozef Havelka bol predsedom Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov od jeho založenia v roku 1999 až donedávna. Prácu Slovenskej samosprávy v Mlynkoch buď ako starosta alebo ako jej podpredseda všemožne napomáhal od jej prvého zvolenia v roku 1994. V najvyššom volenom zbore Slovákov v Maďarsku pôsobil od roku 1999, v rokoch 2003-2007 pracoval aj ako predseda Integračného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS). Od roku 2003 z poverenia Valného zhromaždenia CSS zastupoval záujmy Slovákov v Maďarsku aj v Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisii pre cezhraničnú spoluprácu. Členom Zväzu Slovákov v Maďarsku bol od roku 1985.

Mimoriadne aktívny činiteľ verejného života Slovákov v Maďarsku, výnimočná osobnosť pilíšskych Slovákov, čestný občan obce Veľké Ludince (družobnej obce Mlynkov) bol ocenený Bronzovým krížom za zásluhy MR (2005) a Strieborným stupňom vyznamenania Ministerstva vnútra MR Za verejnú službu (2005).

Česť jeho pamiatke!

 

KONDOLENČNÝ LIST PREDSEDU ÚSŽZ IGORA FURDÍKA K ÚMRTIU JOZEFA HAVELKU