Jubilejné roky Pavla Socháňa

V tomto roku si pripomíname 70. výročie úmrtia, roku 2012 oslávime 150. výročie narodenia významného slovenského fotografa, etnografa, maliara, publicistu a spisovateľa PAVLA SOCHÁŇA. Pri tejto príležitosti pripravila Slovenská národná knižnica v Martine (SNK) v spolupráci so Slovenským národným múzeom medzinárodný slovensko-anglický výstavný projekt, reflektujúci životný príbeh a mnohorozmerné dielo tejto pozoruhodnej osobnosti našej kultúry. Autorkou výstavy a reprezentačného katalógu  je odborná pracovníčka SNK Dana Lacková. 

Ako informoval Peter Cabadaj (SNK), dominantnú časť expozície budú tvoriť unikátne fotografie z konca 19. a prvých dvoch decénií 20. storočia. Zachytávajú vtedajšiu slovenskú krajinu, podoby života, mestá a dediny, významné osobnosti súvekého kultúrneho a spoločenského života. Osobitne sa treba zmieniť o fotografickej reflexii krajanského života v Amerike (1914 – 1919). Nebudú, prirodzene, chýbať ani ukážky Socháňovej zberateľskej činnosti (kroje, výšivky…), kresby, maľby, rukopisné materiály, vecné predmety a iné vzácne artefakty.

Život a dielo Pavla Socháňa sú neodmysliteľne spojené s Martinom, Bratislavou, Prahou, Mníchovom, New Yorkom a Pittsburghom. Všade  tam sa výstavný projekt Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografie v rokoch 2012 – 2013 postupne predstaví. Svetová premiéra výstavy  sa uskutoční 26. októbra 2011 v Liptovskom Mikuláši – rodisku Pavla Socháňa.