Jubilejný výstup na Pilíš v znamení Memoriálu Juraja Migaša

Máj je nielen iba lásky čas v spoločnosti tých, s ktorými sa zakaždým dobre cítime, ale aj príjemnou rozpomienkou na vľúdne časy s ľuďmi, ktorí krášlili pred rokmi atmosféru ešte donedávna spoločne precítených stretnutí a podujatí. K nim sa v čarokrásnom kraji pod Pilíšom bezpochyby radí už tradičný výstup Slovákov z pilíšskych obcí, ale aj z iných miest Maďarska a so stále mohutnejšou pravidelnosťou i počtom účastníkov zo Slovenska, na slávou predkov opradenej hory Pleš. V sobotu 12. mája 2018 sa riava s väčšími či menšími turistickými batohmi na pleciach, so slovenskými ľudovkami na perách a príjemným pocitom zo zblížení v duši, takto vydá z obce Mlynky cez zakvitnuté lúky a kľukatými chodníkmi s miernym stúpaním  na samý vrch pod majestátnu rozhľadňu už po desiaty raz.

Jubileum podujatia, ktoré sa zrodilo vďaka iniciatíve JE Juraja Migaša, bývalého veľvyslanca v Maďarsku, ktorého dobre mienenú výzvu k prejavom slovenskosti aj prostredníctvom turistického výstupu na historickú horu Pleš vyslyšali s nadšením Mlynčania v čele s Jozefom Havelkom,  zapáleným dlhoročným starostom obce, znovu prizve do svojho kultúrno-spoločenského a turistického programu desiatky účastníkov nadovšetko si ceniacich priateľstvo, ľudskú vzájomnosť a žičlivosť. Čo je podstatné, v konkrétnom časopriestore aj s podtextom vzájomného priblíženia a porozumenia slovenskej národnostnej menšiny s väčšinovým maďarským národom.

Príznačnou črtou celodenného podujatia (podrobný program uvádzame na plagáte vo fotogalérii), ktoré sa v réžii Slovenskej národnostnej samosprávy v Mynkoch koná s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je aj jeho vlastenecko-národný charakter, keď svojou neformálnosťou utužuje slovenskosť pod Pilíšom aj vďaka stále sa rozvetvujúcim pozitívnym vzťahom tamojších Slovákov s ich priateľmi prichádzajúcimi zo Slovenska – matičiarov zo Štúrova či Bratislavy, ba aj z iných lokalít Slovenska vrátane jeho východnej časti. Napokon, veď práve odtiaľto, z obce Pušovce neďaleko Prešova, pochádzal charizmatický a priateľsky vnímavý diplomat Juraj Migaš, ktorý, žiaľ, od 29. augusta 2015 už nie je medzi nami. Na jeho počesť však organizátori v čele s Martou Demjénovou, predsedníčkou Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, odhalili pred dvoma rokmi na budove Strediska pilíšskych Slovákov „Ďurimu“ pamätnú tabuľu a od roku 2016 samotný výstup na Pilíš nazvali Memoriálom Juraja Migaša. A práve pri príležitosti odhalenia pripomienkovej tabule na počesť veľkého priateľa a podporovateľa Slovákov v Maďarsku v máji 2016 zavítali pod Pilíš aj členovia rodiny a priatelia Juraja Migaša v čele so starostom obce z Pušoviec.

Juraj Migaš zomrel 29. augusta 2015 vo veku 58 rokov. V diplomacii pracoval viac ako 30 rokov, naposledy pôsobil ako veľvyslanec v slovinskej Ľubľane. Organizátori v Mlynkoch sa rozhodli usporadúvať túru každoročne na pamiatku jej hlavného iniciátora, oduševneného predstaviteľa Slovenska, večného optimistu a veľkého priateľa Pilíšanov – diplomata, veľvyslanca Juraja Migaša (1957-2015). „Juraj Migaš veľmi často chodil do Mlynkov. Bol nielen diplomatom, nielen našim veľvyslancom, ale bol našim kamarátom. Chodieval k nám nielen oficiálne, ale sem spontánne prichádzal s nami si podiskutovať, zabávať sa. S nami tancoval, spieval, ale ako som hovorila, keď bolo potrebné, tak spolu s nami aj bojoval. Veľmi veľa môžeme práve jemu ďakovať, že tento slovenský dom stojí, veľmi veľa nám pomáhal a bojoval za naše práva,” povedala v máji 2016 vo svojom príhovore okrem ďalších myšlienok a láskavých epitet pripomínajúcich a zvýrazňujúcich čaro osobnosti, ľudskosti a priateľskosti Juraja Migaša, Marta Demjénová, predsedníčka samosprávy Slovákov v Mlynkoch. 

Okrem M. Demjénovej na slávnosti odhalenia pamätnej tabule v máji 2016 vystúpili so svojimi prívetmi vyzdvihujúcimi osobnosť Juraja Migaša, jeho významnú diplomatickú dráhu, nevšedný vzťah a empatický príklon k Slovákom v Maďarsku vo všetkých končinách krajiny vrátane najmenších obcí s hŕstkou slovenskej národnostnej menšiny, najmä však prínos do porozumenia dvoch susedských národov – Slovákov a Maďarov, aj Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Ján Varšo, predseda ÚSŽZ a Milan Kurucz, ekonomický diplomat zo Zastupiteľského úradu SR v Budapešti v mene JE Rastislava Káčera, veľvyslanca SR v Maďarsku. Na podujatí, ktorého cieľom je aj prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi Maďarmi a Slovákmi, okrem desiatok hostí zo Slovenska, bývalých i súčasných diplomatov, bývalých spolužiakov a priateľov Juraja Migaša, ako aj najbližších príbuzných a priateľov z Jurajovej rodnej obce Pušovce neďaleko Prešova, boli prítomní a so spomienkovými i ďakovnými príhovormi sa emotívne vyznali  aj manželka zosnulého bývalého veľvyslanca SR v Maďarsku Lena Migašová a Jurajov bratranec – niekdajší predseda SDĽ a bývalý predseda Národnej rady SR Jozef Migaš, v súčasnosti veľvyslanec SR v Bielorusku.

V sobotu 12. mája 2018 sa v Mlynkoch teda znovu účastníci Memoriálu Juraja Migaša a 10. výstupu na Pilíš v skupinkách vyberú na 4-km dlhý turistický pochod – na vrchol hory Pleš, majestátne sa vypínajúci nad obcou Mlynky, významným spoločensko-kultúrnym centrom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku neďaleko Budapešti. Odmenou za ich úsilie, športový výkon i ochotu aj takýmto nevšedným spôsobom deklarovať vzťah k slovenskosti, úctu uchovávanú v spomienke na skvelého človeka a priateľa Juraja Migaša, ako aj k sebe samým – prejaviac tak pokoru k prírode a harmóniu duše medzi zemou a nebom, im bol nádherný pohľad z turistického chodníčka cestou na vrchol, vizuálne sekvencie z rozhľadne, najmä však nové kontakty, možno budúce priateľstvá, odvíjavšie sa v debatách, piknikových chutiach  na jazyku a v spontánnom speve, tanci a zábave.

 

X                       X                          X

 

Predkovia pilíšskych Slovákov žili dlhé stáročia v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tam žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.

 

ĽUDO POMICHAL

 

Na titulnej fotografii:

Juraj Migaš, bývalý veľvyslanec SR v Maďarsku, v družnom objatí pri slovenských ľudovkách s pilíšskym rodákom a básnikom Gregorom Papučkom počas jedného z výstupov na vrchole symbolickej pre tamojších Slovákov hory Pleš.

Na snímkach vo fotogalérii:

Obrazové sekvencie a okamihy počas výstupu a pripomienkového aktu – pocty Jurajovi Migašovi v máji 2016 v Mlynkoch. (Na snímkach Marta Demjénová, Lena Migašová, Ján Varšo a Alžbeta Hollerová Račková, Imrich Fuhl, Jozef Migaš, Páví krúžok z Mlynkov, Janek Machaj v hre na ozembuch a ďalší účastníci vrátane rodiny a priateľov Juraja Migaša z rodných Pušoviec.)

Autor týchto riadkov Ľudo Pomichal a Juraj Migaš (vľavo), spolužiaci z jednej lavice banskoštiavnického gymnázia, na maturitnom stretnutí po 25 rokoch v lete 2001 v záhrade pod historickým hradom Devín.

Foto: Imrich Fuhl, Ľudo Pomichal

 

O PODUJATÍ ČÍTAJTE, SLEDUJTE, POČÚVAJTE

A DÍVAJTE SA AJ NA PORTÁLI

www.oslovma.hu

 

oSlovMa-FotoGaléria:

https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=944809378951372

 

oSlovMa-Video:

Na VIII. spoločnom výstupe na vrchol Pilíša v roku 2016, odkedy je podujatie v Mlynkoch aj Memoriálom Juraja Migaša:

 

Predsedníčka SSvM Marta Demjénová

https://www.facebook.com/oslovma/videos/944755145623462/

 

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo

https://www.facebook.com/oslovma/videos/945005928931717/

 

Pilíšska hymna v podaní Pávieho krúžku z Mlynkov

https://www.facebook.com/oslovma/videos/945174785581498/

 

Najobľúbenejšia pieseň Juraja Migaša

https://www.facebook.com/oslovma/videos/944707218961588/