Jubileum desaťročnice Svetového združenia Slovákov v zahraničí v súzvuku hrdosti, sebavedomia a zodpovednosti

V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave sa v utorok 18. decembra 2012 konala pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča a predsedu NR SR Pavla Pašku slávnostná pripomienka 10. výročia vzniku Svetového združenia Slovákov v zahraničí, organizácie včleňujúcej na partnerskom a krajanskom princípe národnej spolupatričnosti viac ako 50 významných spolkov, kultúrnych a duchovných inštitúcií a ďalších organizácií z prostredia slovenských národnostných menšín v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, ako aj z krajanských komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v západnej Európe, USA, Kanade, Austrálii a Ázie.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia štátnych a vládnych inštitúcií,  zástupcovia veľvyslanectiev krajín, v ktorých žijú početné slovenské komunity, ako aj niekdajší slovenskí veľvyslanci a diplomati v štátoch s početnými krajanskými komunitami. Súčasťou osláv boli už popoludní ekumenické služby Božie – vďakyvzdanie vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Celebrovala ich predsedajúca farárka Anna Polcková spolu s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Milošom Klátikom a rímsko-katolíckym pomocným biskupom Jozefom Halkom.

V priebehu slávnostného večera, vyplneného kultúrnym programom rôznych hudobných a speváckych žánrov, odzneli príhovory, v ktorých oficiálni hostia osláv akcentovali opodstatnenosť a životaschopnosť desaťročnej cesty Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). Ján Šoth, vedúci Kancelárie prezidenta SR Ivana Gašparoviča, v pozdravnom liste prezidenta účastníkom zhromaždenia o. i. k aktivitám a pôsobnosti SZSZ uviedol: „Viete, že slovenskú komunitu v zahraničí považujem za integrálnu súčasť slovenského národa. Moje doterajšie stretnutia s vami ma utvrdili v tom, že Slováci žijúci v zahraničí si často i napriek nepriazni okolia a komerčnému tlaku na kultúru, dokázali udržať svoje národné povedomie, jazyk, tradície. Rozvíjate slovenskú kultúru v zahraničí a dávate jej medzinárodný rozmer. Vďaku si zaslúži vaša práca, ktorú vnímam ako súčasť celkového snaženia štátnej politiky i slovenského krajanstva o zbližovanie Slovákov zo zahraničia a domova. Ubezpečujem vás, že ako prezident Slovenskej republiky budem naďalej dôsledne podporovať pozitívnu zjednocujúcu činnosť všetkých krajanských spolkov a organizácií v zahraničí. Na druhej strane od vás očakávam podporu Slovenska prostredníctvom posilňovania našich vzťahov s krajinami Vášho pôsobenia najmä v oblasti obchodu, investícií a v sfére kultúrnej výmeny.“

Jana Laššáková, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, ocenila čoraz početnejšie a stále sa rozvíjajúce aktivity krajanov aj v pôsobnosti zastrešujúceho SZSZ v kontexte ich spoločenskej a kultúrnej národnej svojbytnosti a prejavenia sa v ich domovských štátoch. Podľa slov J. Laššákovej už z toho, s akou starostlivosťou sa snažia uchovať si našu spoločnú reč – slovenčinu,  možno aj vnímať ich pozornosť a trvalý vrúcny vzťah k Slovensku. Prítomných pozdravil aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí uviedol, že „Svetové združenie Slovákov v zahraničí za desať rokov svojej existencie dokázalo vytvoriť a udržať jednotnú organizáciu bezmála dvojmiliónovej slovenskej komunity bez ohľadu na rôzne generačné skupiny, konfesie, politické presvedčenie, vysťahovalecké, emigračné či novodobé migračné vlny.“ Dodal, že z 27 krajín Európskej únie má podobné organizácie len 15 národov, z čoho môže prameniť aj naše zdravé krajanské sebavedomie: „Svetové združenie Slovákov v zahraničí si vyslúžilo rešpekt aj v rámci organizácie Európania vo svete so sídlom v Bruseli,“ poznamenal V. Skalský a načrtol, že aj vďaka tomuto faktu sa o hlavnom meste Slovenska uvažuje ako o sídle Agentúry pre Európanov vo svete.

V programe galavečera sa predstavili krajanskí umelci, aj tým chceli organizátori osláv ukázať, že aj Slováci žijúci v zahraničí sa majú čím popýšiť aj v oblasti múz a kumštu. Na slávnosti vystúpili Ľudová hudba Valentína Bálinta z Maďarska s Katkou Királyovou, ktorá okrem spevu s národnými motívmi spod Pilíša pripomenula siločiary slovenskosti veršami básnika Gregora Papučeka. V nádhernom kroji a priam zážitkovým spevom sa prezentovala Katka Mosnáková z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, ktorú brilantnou hrou na harmonike sprevádzal Ondrej Maglovský.

Bezprostrednosťou prejavu v pripomienkach ľúbivých melódií zaujal spevák Jozef Ivaška, krajan, žijúci v Rakúsku, kým Igor Šebo, Slovák žijúci v Prahe, moderátor večera a známy šansonier, vyzvŕtal na parkete v rytme tanga v pôsobivej neštylizovanej sekvencii podpredsedníčku NR SR Janu Laššákovú. Uvoľnenosť a žičlivosť spoločenskej slávnosti dotvorila aj „čaša vína“ s banketom, ktorý mal rovnako krajanský charakter – pripravil ho totiž tím slovenskej reštaurácie z českého Hradca Králové.