Jubileum SKM vo Francúzsku: 60 rokov duchovnej činnosti v službe krajanom

Slováci žijúci vo Francúzsku, najmä však v jeho hlavnom meste a blízkom okolí Paríža, zažili v nedeľu 13. októbra 2013 výnimočnú sviatosť. Slovenská katolícka misia (SKM) sv. Cyrila a Metoda vo Francúzsku slávila nádherné okrúhle jubileum – 60. výročie svojho vzniku. Udalosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila počas uplynulých šiestich desaťročí, tak ako o tom informuje aj Katarína Hanzlíková, členka redakčnej rady periodika SKM La Vie – Život, spoločensko-kultúrny a duchovný život Slovákov vo Francúzsku.

„Tento rok uplynulo presne 60 rokov od založenia slovenskej katolíckej misie v Paríži, duchovného a aj oporného bodu pre našich krajanov, ktorí počas komunistického útlaku boli nútení opustiť svoju vlasť a ich kroky zamierili do Francúzska. Ale aj pre krajanov, ktorí už v lepších dobách prichádzali a prichádzajú do Paríža za štúdiom či prácou, ale aj pre pribúdajúce zmiešané slovensko-francúzske rodiny. Slovenská katolícka misia je otvorená pre všetkých bez rozdielu vierovyznania a okrem duchovnej služby ako sú sv. omše v slovenskom jazyku, detské sv. omše, vysluhovanie sviatostí, organizuje pravidelné spoločné stretávania a krajanské obedy, mikulášske, vianočné stretnutia, koncerty, púte po známych pútnických miestach Francúzska, mini škôlku pre deti a zároveň vydáva najstarší krajanský časopis (La Vie) v Európe,“ informuje na portáli hlavnespravy.sk Katarína Hanzlíková.

Duchovné centrum Slovákov v Paríži sa nachádza v kostole sv. Márie Magdalény (St. Madeleine), jedného z najznámejších parížskych chrámov. Kostol sa nachádza v centre mesta, neďaleko námestia Concord. A práve tu si v nedeľu Slováci slávnostnou sv. omšou pripomenuli výročie založenia misie. Omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, ktorý ma na starosti aj krajanské misie v zahraničí. Spolucelebrovali Mons. Imrich Tóth a francúzski zástupcovia farnosti Madeleine.

Čítania a evanjelium zazneli tak v slovenskom, ako aj vo francúzskom jazyku a hudobne omšu sprevádzal Univerzitný spevácky zbor z Katolíckej univerzity v Ružomberku. V jeho podaní zazneli glagolské spevy v staroslovienčine, ktoré skomponoval Mons. Júlis Gašparík, prvý duchovný správca misie. Glagolské spevy vo vynikajúcom podaní zboru, obetný sprievod v slovenských ľudových krojoch a takisto deti, ktoré priniesli ako obetné dary zapálené lampášiky a kresby sv. Cyrila a Metoda, zaujali aj turistov a návštevníkov chrámu. Na sv. omši sa zúčastnilo až okolo 400 ľudí.

Biskup Jozef Haľko v homílii vyzdvihol dôležitosť evanjelizačného poslania, osobného príkladu lásky, zvereného každému kresťanovi. Zároveň aj v aktuálnom kontexte spoločenského diania v Európe zdôraznil, že z každého spoločenského režimu, ktorý si skryte alebo otvorene kládol za cieľ zničenie kresťanstva, naopak vzklíčil nový duchovný vzostup.

Záštitu nad oslavami prevzal predseda NR SR Pavol Paška a osláv sa osobne zúčastnili Jeho Excelencia Marek Eštok, veľvyslanec SR vo Francúzsku s manželkou, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Viliam Ostrožlík, riaditeľ Národnej banky Slovenska, zástupcovia slovenského veľvyslanectva a Kultúrneho inštitútu vo Francúzsku, misionári, francúzski, mexickí a venezuelskí priatelia SKM a krajania nielen z Francúzska, ale aj Nemecka, Švédska a Španielska.

Súčasťou osláv bola aj vernisáž výstavy „Sv. Cyril a Metod vo výtvarnom umení“ od renomovaných slovenských autorov a takisto uvedenie dvojeurovej mince a poštovej známky. Výstava je inštalovaná v hlavnej lodi chrámu, kde si ju návštevníci a turisti budú môcť pozrieť až do 10. novembra 2013.

„Oslavy vyvrcholili koncertom pre návštevníkov chrámu – zazneli piesne zboru Schola Cantorum, ktorého profesionálne vystúpenie malo veľký úspech aj u domáceho, na rozmanité a bohaté rôzne kultúrne akcie zvyknutého obyvateľstva, čoho dôkazom boli na druhý deň po podujatí aj telefonáty Francúzov do sídla slovenskej misie. Účastníci osláv v nich vyjadrili obdiv a poďakovanie organizátorom i účinkujúcim za nádherný zážitok,“ informuje Katarína Hanzlíková z Paríža a dodáva, že aj toto duchovné posolstvo prispelo k šíreniu pozitívneho obrazu Slovenska vo Francúzsku.

 

Z histórie SKM v Paríži

SKM v Paríži vznikla oficiálne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska, a to 15. septembra 1953 vymenovaním Mons. Júliusa Gašparíka za farára. Od začiatku bola jej hlavným poslaním pastoračná starostlivosť o krajanov. Po vojne s nástupom komunizmu začal narastať počet politických emigrantov. V 60. rokoch v celom Francúzsku bolo už toľko krajanov, že na SKM pôsobili až štyria kňazi. Pribudli Mons. František Reves, Jozef Kováč, SJ, Mons. Dominik Hrušovský. Posledne menovaný bol farárom v rokoch 1962- 1966, až do roku 1992 bol taktiež biskupom pre Slovákov na celom svete a dodnes pôsobí vo Vatikáne. Ako predposledným kňazom v 50-ročnej histórii SKM v Paríži bol páter Adalberto Zeman (1992-2000). Aktívny dôchodok prežíva v Bratislave – Trnávke. Jeho nástupcom sa stal Imrich Tóth. Najčastejšími návštevníkmi SKM sú v súčasnosti predovšetkým študenti, au-pairky, stážisti, turisti, pútnici a rozrastajúcou skupinou sú i zmiešané slovensko-francúzske manželstvá.

Foto: hlavnespravy.sk